Чи вважаєте Ви за доцільне створення Асоціації Університетів України ?
 
Observ
eua
Передмова PDF Друк Написати листа

Починаючи з кінця 90-х років ХХ століття, у світі визнано нове функціональне призначення університетів, що сформульовано як теза «освіта для сталого розвитку».
Провідна ідея, навколо якої об’єднуються університети України та країн світу, наукові, громадські інституції та об’єднання, діяльність яких спрямована на освітню сферу, визначена вперше у жовтні 2008 року в назві Ольвійської Декларації Університетів: «Академічні свободи, університетська автономія, наука і освіта для сталого розвитку».
Наведені матеріали узагальнюють розпочату в жовтні 2008 року Всеукраїнську дискусію з важливої проблеми, що актуальна для університетів усіх країн світу – розвитку академічних свобод та університетської автономії.
Першим результатом проведеної відкритої дискусії, за участю провідних вчених з України, США, Великої Британії та Італії, було прийняття Хартії Університетів України, Ольвійської Декларації Університетів та Рамок пріоритетних дій «Втілення в життя Ольвійської Декларації Університетів». Ректори та уповноважені особи від імені 26 українських та закордонних університетів підписали відповідні документи під час конференції «Ольвійський форум – 2009» 12 червня в Лівадійському палаці, де 64 роки тому лідери країн антигітлерівської коаліції підписали Декларацію про звільнену Європу.
Другим результатом означеної наукової дискусії було прийняття рішення щодо утворення Всеукраїнської громадської освітньо-наукової організації «Асоціація Університетів України», ухвалення Статуту та обрання Президії Асоціації.
Отже, академічною спільнотою прийняті основні принципи діяльності, які проголошені в Хартії Університетів України, Ольвійській Декларації Університетів та Рамках пріоритетних дій і виступають концептуальною основою консолідації зусиль для досягнення означених цілей та зміцнення вищої освіти.
Лідери університетів, що проголосили ці принципи, сподіваються на швидку і позитивну підтримку та активну участь інших університетів, наукових, громадських інституцій та об’єднань, діяльність яких спрямована на освітню сферу.