Чи вважаєте Ви за доцільне створення Асоціації Університетів України ?
 
Observ
eua
ПІСЛЯМОВА PDF Друк Написати листа

Динамічний розвиток світу обумовлює необхідність змін у системі вищої освіти України. І ці зміни потрібно здійснювати спільними діями вищих навчальних закладів.
Ректорами провідних університетів України за підтримки Міністерства освіти і науки України на цьому шляху вже зроблено багато кроків.
Важливо нагадати приклад послідовних дій на шляху об’єднання університетів у Європі через утворення Європейської Асоціації Університетів (European University Association, EUA) як результат злиття Асоціації Європейських Університетів (Association of European Universities, CRE) і Конфедерації Конференцій Ректорів Європейського Союзу (Confederation of European Union Rectors' Conferences), яке відбулося в місті Саламанка, Іспанія, 31 березня 2001 року.
У вересні 2008 року шість українських ВНЗ були запрошені до підписання Великої Хартії Університетів (Magna Charta Universitatum). Сьогодні її підписало більш як 500 університетів з усіх країн світу. Також 23 українські університети увійшли до Європейської Асоціації Університетів. У Великій Хартії Університетів проголошено три принципи: університетська автономія, академічні свободи і відповідальність університетів за суспільне життя своєї країни.
Реалізовуючи взяті на себе фундаментальні зобов’язання щодо втілення в життя положень Великої Хартії Університетів, Чорноморський державних університет імені Петра Могили виступив одним із ініціаторів та розпочав рух щодо визначення національної Ольвійської Декларації Університетів «Академічні свободи, університетська автономія, наука і освіта для сталого розвитку».
Нами розроблені документи: Хартія Університетів України, Ольвійська Декларація Університетів «Академічні свободи, університетська автономія, наука і освіта для сталого розвитку» та Рамки пріоритетних дій «Втілення в життя Ольвійської Декларації Університетів». При цьому Хартія Університетів України – це своєрідне резюме Ольвійської Декларації Університетів.
Створення Ольвійської Декларації Університетів та Рамок пріоритетних дій відповідає світовій практиці, коли документи розподіляються на дві частини. Перша – Декларація із загальними положеннями, друга – Програма дій, де виписано конкретні зобов’язання, які беруть на себе університети.
Коли в Болоньї було підписано Велику Хартію Університетів, для того, щоб документ не суперечив чинному законодавству Італії, було утворено неприбуткову громадську організацію Observatorу. Тому, щоб відповідати законодавству України, розпочато процес щодо створення Всеукраїнської громадської освітньо-наукової організації «Асоціація Університетів України».
Об’єднання в Асоціацію Університетів України тих, хто відчуває відповідальність за зміни в університетах, – це спроба об’єднати творчий потенціал університетів у вільне об’єднання, яке в умовах академічної свободи та університетської автономії може стати співавтором, а не лише «реалізатором» ідей, тих край необхідних змін, що потребує університетська освіта України сьогодні.
До підписання означених документів запрошуються лідери університетів України та країн світу, вчені, керівники наукових, громадських інституцій та об’єднань, діяльність яких спрямована на освітню сферу.