Do you wish to create the Association of Universities in Ukr
 
Observ
eua
2.3.2. ТЕЛУАРСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ: 10-КРОКОВИЙ ПЛАН ДІЙ PDF Print Write e-mail

Асоціація університетських лідерів для сталого майбуття

Телуарська Декларація:

10-кроковий план дій

Ми, президенти, ректори та віце-ректори університетів з усіх частин світу занепокоєні досі небаченим рівнем та швидкістю забруднення довкілля й зменшенням, виснаженням природних ресурсів.

Місцеве, регіональне та глобальне забруднення повітря та води, накопичення та розповсюдження токсичних відходів, нищення та скорочення кількості лісів, виснаження ґрунтів та водних ресурсів, витоншення озонового шару та викидання парникових газів загрожують виживанню людей та тисячам інших видів живих істот, цілісності землі та її біорізноманіттю, безпеці держав, спадку майбутніх поколінь. Ці зміни у довкіллі спричинені невірним та екологічно нераціональним виробництвом і споживанням, що загострюють проблему бідності у багатьох частинах світу.

Ми впевнені, що необхідно терміново звернути увагу на вирішення цих фундаментальних проблем та змінити ці згубні тенденції. Стабілізація населення землі, впровадження екологічно свідомого способу використання виробничих і сільськогосподарських технологій, відновлення лісів та екологічне відновлення – ключові елементи забезпечення сталого майбуття для всіх людей в гармонії з природою.

Університети відіграють головну роль у наданні освіти, проведенні досліджень, формулюванні засад політики та обміні інформацією, що необхідні для досягнення цих цілей. Таким чином, лідери університетів мають ініціювати та підтримувати мобілізацію внутрішніх та зовнішніх ресурсів так, щоб їх академічні установи могли реагувати на ці виклики.

У зв’язку з цим, ми погоджуємося на такі кроки:

Поширення знань про екологічно сталий розвиток

Користуйтеся кожною можливістю поширити ці знання серед широкого загалу населення, урядовців, на виробництвах та в інших університетах, відкрито обговорюючи нагальну потребу рухатися в напрямку до екологічного сталого майбуття.

Створення інституційної культури сталого розвитку

Заохочуйте всі університети долучитися до освітянського висвітлення, дослідження, формування політики та обміну інформацією про народонаселення, довкілля та розвиток у напрямку до глобальної сталості.

Ідея екологічно свідомого громадянства

Започаткуйте навчальні програми з екологічного менеджменту, сталого економічного розвитку, демографії народонаселення та суміжних дисциплін для того, щоб забезпечити всіх випускників університету знанням про екологію та екологічно свідоме громадянство.

Досягнення екологічної освіченості

Створіть навчальні програми, щоб забезпечували здатність університетського викладацького складу досягати екологічної обізнаності серед студентів усіх рівнів та програм навчання.

Практика інституційної екології

Станьте прикладом екологічної відповідальності через впровадження внутрішньоінституційних розпоряджень екологічного змісту і практик збереження ресурсів, переробки, зменшення змісту відходів й екологічно свідомих операцій.

Залучення всіх учасників

Заохочуйте урядовців, НУО, представників індустрії до підтримки міждисциплінарних досліджень, освітніх програм, формування політики та обміну інформацією про екологічно сталий розвиток. Інтенсифікуйте роботу з місцевою громадою та неурядовими організаціями з метою пошуку рішень екологічних проблем.

Співробітництво заради міждисциплінарного підходу

Об’єднуйте викладацький склад і адміністрацію університету з екологами-практиками для вироблення міждисциплінарного підходу

у створенні навчальних програм, дослідженні, практичних заходах і роботі з громадськістю задля підтримки екологічно сталого майбуття.

Посилення здатностей початкових та середніх шкіл

Встановіть партнерські зв’язки з початковими та середніми школами і допоможіть їм у розробці міждисциплінарних навчальних програм про народонаселення, довкілля та сталий розвиток.

Розширення компетенцій та національні й міжнародні соціально-орієнтовані програми

Співпрацюйте з національними та міжнародними організаціями для сприяння всесвітньому університетському проекту роботи задля сталого майбуття.

Підтримка руху

Відкрийте Секретаріат або Комітет з питань сталого розвитку для інформування та підтримки ініціатив інших організацій з реалізації цієї декларації.

Переклад з англійської

Пономарьова С.Ю.