Do you wish to create the Association of Universities in Ukr
 
Observ
eua
Зміст PDF Print Write e-mail

1. Замість вступу

1.1. В СОВНАРКОМ от преподавателей Московського університета

1.2. Обґ рунтування створення Московського фізико-технічного інституту

2. Академічні свободи, університетська автономія та освіта для сталого розвитку у міжнародних документах (мовою оригіналу або офіційний переклад)

2.1. Академічні свободи та університетська автономія

2.1.1. Велика Хартія Університетів

2.1.2. Лімська декларація

2.1.3. «Етичний кодекс» членів Фулбрайтівського товариства України

2.1.4. Декларация Академической Свободы (права человека в научной деятельности)

2.2. Вища освіта

2.2.1. Болонська Декларація

2.2.2. Всемирная декларация о высшем образовании для XXI века

Рамки приоритетных действий, направленных на реформу и развитие высшего образования

2.2.3. Декларация о науке и использовании научных знаний

Повестка дня в области науки Рамки действий

2.2.4. The Talloires Declaration On the Civic Roles and Social Responsibilities of Higher Education

2.2.5. Декларація Глазго: Сильные университеты для сильной Европы

2.2.6. Конвенция Саламанка: Формирование будущего

2.2.7. Asturias Declaration

2.2.8. Лиссабонская декларация: Университеты Европы после 2010 года: многообразие при единстве целей

2.2.9. Tarragona Declaration for dialogue and cooperation between the Euro-Mediterranean universities

2.3. Освіта для сталого розвитку

2.3.1. Стратегия ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого развития

2.3.2. Телуарська Декларація: 10-кроковий план дій

2.3.3. The Luneburg Declaration on Higher Education for Sustainable Development

2.3.4. Kyoto Declaration on Sustainable Development

2.3.5. The Halifax Declaration

2.3.6. Sapporo Sustainability Declaration (SSD). G8 University Summit Sapporo Sustainability Declaration (SSD)

2.3.7. The Swansea Declaration

2.3.8. Ubuntu Declaration On Education and Science and Technology for Sustainable Development

2.4. Сталий розвиток

2.4.1. Порядок денний на ХХІ століття (глави 35, 36)

2.4.2. Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию

3. Академічні свободи та університетська автономія у національних нормативних актах

3.1. Витяг із Конституції України

3.2. Витяг із Закону України «Про освіту»

3.3. Витяг із Закону України «Про вищу освіту»

3.4. Витяг із Положення про державний вищий заклад освіти

4. Проекти Ольвійської Декларації (Хартії Університетів України) та Рамок пріоритетних дій

4.1. Хартія Університетів України «Академічні свободи, університетська автономія та освіта»

4.2. The Olbian Declaration (The Charter of Ukrainian Universities) «Academic Freedom, University Autonomy and Education»

4.3. Рамки пріоритетних дій «Втілення в життя Хартії Університетів України»

4.4. The framework for priority actions «Realization of the Olbian Declaration»

Першоджерела