Чи вважаєте Ви за доцільне створення Асоціації Університетів України ?
 
Observ
eua
2.1.2. Переклад українською мовою PDF Друк Написати листа

Європейська асоціація університетів

У 2002 році, 15 лютого
Перед П’єром Нікязе, нотаріусом Грез-Доісеау.
Були присутні:

 • Професор Ерік Фромент;
 • Професор Андре Остерлінк.
 • Асоціація Швейцарського законодавства «Європейська асоціація університетів», зареєструвала свій офіс на вулиці Генерального Консульства, 10, Женева; презентують тут Положення Асоціації вищезгаданий професор Ерік Фромент.

Зазначені особи доручили мені сформулювати основні Положення проголошеної неприбуткової Асоціації, що вони сформували, у відповідності до Акту від 27 червня 1921.

Параграф 1 – Ім’я, під яким зареєстрована організація

Пункт 1 – Асоціація називається «Європейська асоціація університетів», скорочено «ЄАУ». У цьому статуті поняття «Європейський» та «Європа» визначаються як географічна територія, яка прийняла Культурну конвенцію Ради Європи, що була підписана в Парижі 19 грудня 1954 р.

Пункт 2 – Офіс зареєстрований на вулиці Егмонта, 13, Брюссель, 1000. Він може бути переміщений за рішенням Генеральної Асамблеї у порядку голосування, що зазначено у Пункті 31 Положення Асоціації.

Параграф 2 – Цілі

Пункт 3 – Цілі – Термін
Цілями Асоціації є:

 • сприяти та охороняти університетські цінності та університетську автономію;
 • сприяти розвиткові зв’язаної системи Європейської вищої освіти та дослідженням;
 • надавати активну підтримку керівництву членів Асоціації для розвитку вищої освіти та досліджень;
 • надавати активну підтримку керівництву членів Асоціації в посиленні їхнього внеску у суспільний розвиток;
 • надавати інформативні та інші види послуг членам Асоціації;
 • представляти вищу освіту та дослідження, впливати на політику стосовно вищої освіти на національному та європейському рівнях, особливо у відношеннях з Європейським Союзом;
 • заохочувати співпрацю серед членів Асоціації та розвивати ефективні зв’язки;
 • сприяти співробітництву у вищій освіті та дослідженнях між Європою та іншими частинами світу.

Асоціація може проводити свою діяльність прямо або опосередковано у відповідності до зазначених цілей. Вона може допомагати або бути залученою у будь-яку діяльність схожу або додаткову до зазначених цілей.

Пункт 4 – Асоціація сформована на невизначений термін.

Параграф 3 – Члени та філіали

Пункт 5 – Основні вимоги до кандидатів та категорії членства

Члени повинні знаходитись в Європі або мати спрямування у своїй діяльності на Європу. Вони повинні впроваджувати цілі Асоціації, що описані у Пункті 3 і враховувати головні принципи, зазначені у Великій Хартії (Magna Charta).

Повинно існувати індивідуальне та колективне повне членство (Пункт 6). Мінімальна кількість повних членів повинна перевищувати три.

Повинно існувати індивідуальне та колективне асоційоване членство (Пункт 7). Колективні асоційовані члени повинні бути або європейськими або національними колективними членами. Асоційовані члени повинні мати усі привілеї та права повних членів, окрім праву голосу та зайняття виборних посад.

Філіали описані у Пункті 9 не мають членського статусу.

Пункт 6 – Повне членство

Пункт 6.1 – Індивідуальне повне членство

Університети можуть стати повними індивідуальними членами. У цьому статусі університет розуміється як спроможна вища навчальна інституція, що проводить дослідження та має дво- або трьохступеневу програму у відповідності до Болонської системи (бакалаврат, магістеріум, докторантура).

Університет повинен:

 • буди стійким у фінансуванні, якщо він є державним закладом, або якщо установа є недержавним закладом, фінансуватися безперервно та стабільно протягом п’яти років;

 

 • проводити дослідження:
 • чи може університет сам надавати ступені або бере активну участь у докторських (кандидатських тощо) програмах університетів, що входять до ЄАУ, та мають право надавати ступені й мають з ними укладені угоди,
 • чи бере університет участь в європейських дослідницьких програмах або має національні дослідницькі програми;
 • мати ступеневі програми відповідно до вимог національної якості, а також європейських стандартів якості.

Ці критерії, особливо «участь у діяльності», будуть пізніше визначеними Радою Правилами Процедури, беручи до уваги національні обставини та ту інформацію, що поширюється на колективних повних членів тієї країни.

Рада повинна за рекомендацією Правління прийняти рішення про членство на основі аплікаційної форми, також після надходження листа-підтримки від колективного повного члена тієї країни або, у іншому випадку, спираючись на листи-підтримки щонайменш трьох повних членів з трьох різних країн.

Пункт 6.2 – Колективне повне членство

Національна Конференція Ректорів представляє університети країни і можуть стати колективними повними членами. Не повинно бути більше одного колективного члена від однієї країни. Рада повинна за рекомендацією Правління прийняти рішення відносно аплікаційної форми.

Пункт 7 – Асоційоване членство

Пункт 7.1 – Індивідуальне асоційоване членство

Вищі навчальні заклади, які надають ступені першого та другого рівнів (бакалаврат та магістеріум), проте не відповідають іншим критеріям, зазначеним у Пункті 6.1, можуть стати індивідуальними асоційованими членами у тому разі, якщо вони є учасниками колективного повного членства своєї країни, або країни, що підтримує їхнє членство.

Пункт 7.2 – Колективне асоційоване членство

Європейська мережа університетів або інші вищі навчальні заклади, що демонструють достатньо широку європейську представленість, визначені Радою у Правилах процедури і відносяться до ЄАУ, впроваджуючи її цілі, зазначені у Пункті 3, можуть стати колективними асоційованими членами. Національні асоціації інших вищих освітніх інституцій, яких рекомендують повний колективний член тієї країни, можуть також стати колективними асоційованими членами.

Пункт 8 – Представництво

Індивідуальний член повинен бути представлений Ректором / Президентом / Віце-канцлером або його / її уповноваженим представником. Колективні члени повинні представлятися їхнім Президентом / Головуючим або іншим членом Правління, який уповноважений представляти його / її.

Пункт 9 – Філіали

Рада може, на власний розсуд, надати статус філії європейським та іншим організаціям.

Пункт 10 – Виключення та призупинення дії

Члени або філіали, які не сповідують цілі Асоціації, що зазначені у Пункті 3, або ті, хто за вимогою Правління не можуть демонструвати за період трьох поспіль років зазначених у Пунктах 5-7 критеріїв, можуть бути виключеними, або у разі, якщо є необхідність у термінових діях, членство у Асоціації може бути призупинено. Члени повинні бути виключені лише Генеральними Зборами, у разі, якщо за це проголосує дві третини членів. Філіали можуть бути виключені Радою. Виключення членів або філіалів не повинно викликати скарг на Асоціацію.

Параграф 4 – Джерела фінансування

Пункт 11 – Внески

Усі категорії членства та філії повинні сплачувати щорічні внески. Сума цих щорічних внесків повинна фіксуватися Генеральними Зборами і не повинна перевищувати одного мільйона євро.

Члени можуть голосувати лише у тому разі, якщо всі внески сплачені.

Члени або філії, яким не вдалося сплатити внески протягом місяця з того часу, як їм надійшов лист-нагадування, вважаються такими, що відмовились. Члени або філії, які відмовились, або виходячи з його / її законного позиву, не матимуть права на переваги асоціації.

Пункт 12 – Інші джерела фінансування

Асоціація може отримувати гранти, подарунки, пожертви, спадщину та інші форми дотацій від публічних або приватних джерел, які розділяють основні завдання, що розкриваються в цілях. Вона також може відповідати за операційні кошти від тих служб, які впроваджуються Асоціацією фізичними або юридичними особами чи організаціями, не залежно від того, чи є вони членами Асоціації.

Параграф 5 – Структура

Пункт 13. ЄАУ має таку структуру:

 • Генеральна Асамблея;
 • Рада;
 • Правління;
 • Президія;
 • Секретаріат.

 

Параграф 6 – Генеральна Асамблея

Пункт 14 – Побудова

Генеральна Асамблея складається з повних та асоційованих членів, індивідуальних та колективних членів, лише повні члени можуть брати участь в голосуванні. Кожний член Генеральної Асамблеї може бути довіреною особою лише одного члена.

Пункт 15 – Операції

Генеральна Асамблея повинна збиратися щонайменше раз на рік.
Рішення приймаються простою більшістю від присутніх членів, окрім тих випадків, які позначені у Пунктах 10, 31 та 32 цього документу. Голоси тих, що утрималися, не будуть рахуватися за голоси.

Надзвичайні збори Генеральної Асамблеї можуть призначатися Президентом, Радою або формальним запитом у письмовому вигляді щонайменше однією десятою повних членів.

Генеральна Асамблея може вирішувати питання шляхом голосування, включно з електронним голосуванням, або іншими засобами.

Пункт 16 – Функції

Генеральна Асамблея є верховною офіційною ланкою Асоціації.

Генеральна асамблея:

 • обирає Президента та Правління;
 • вирішує питання стосовно виключення членів;
 • має владу для розпуску Асоціації;
 • переглядає та ухвалює положення Асоціації згідно з Пунктом 31;
 • вирішує питання відносно заяв щодо вступу та виключення членів та відносно рішень Ради та Правління;
 • ухвалює щорічні звіти, бюджет на наступний рік, отримує доповіді Президента відносно діяльності минулого року та планів на майбутнє, ухвалює розмір внесків;
 • визначає стратегічний напрямок діяльності Асоціації;
 • за рекомендаціями Ради переїжджає з офісу і надає місце перебування Президентові, Віце-президентові чи іншому члену Правління, щоб вони не турбувалися про їхні обов’язки або інші чинники в достатній кількості Ради та Генеральної Асамблеї.

 

Будь-яка пропозиція, що підписана членами (повними або асоційованими) у чисельності однієї дванадцятої від останнього списку усіх членів, повинна бути поставлена до порядку денного.

Пункт 17

Рішення Генеральної Асамблеї повинні зберігатися у канцелярії, де вони можуть бути доступні будь-яким членам. Ці рішення повинні бути оголошені у листі зацікавленій третій стороні. Поправки до Положень Асоціації повинні бути опубліковані протягом одного місяцю у додатку «Моніторинг Бельгії» (офіційна газета).

Параграф 7 – Рада

Пункт 18 – Склад

Рада повинна складатися з Президента, членів Правління та Головуючого – або інших уповноважених представників – з усіх представників Національної Конференції Ректорів, хто є повними членами Асоціації. Генеральний Секретар Національної Конференції Ректорів зобов’язаний відвідувати засідання Ради, але не має праву голосу. Рада повинна складатися щонайбільше з 5 асоційованих колективних членів, які є представниками широкої європейської спільноти і сповідують цілі ЄАУ (Пункт 7.2) і можуть мати право голосу на період двох років.

Пункт 19 – Операції

Рада повинна збиратися щонайменше два рази на рік.

Кворум повинен складати половину від кількості членів Ради.

Рішення повинно прийматися простою більшістю від присутніх та голосуючих; голоси тих, хто утримався, не повинні враховуватися за голоси.

Збори Ради повинні випереджувати зібрання Генерального Секретаріату.

Пункт 20 – Функції

Рада повинна:

 • бути місцем для дискусій відносно політики Асоціації щодо вищої освіти та досліджень, вона виносить постанову на вимогу Асоціації;
 • розробляти пріоритети та рекомендації напрямків діяльності та освітніх послуг для членів;
 • імплементувати рішення Генеральної Асамблеї та приймати будь-які необхідні формальні або адміністративні рішення у період між зборами Генеральної Асамблеї.;
 • отримувати та ухвалювати щорічний бюджет Асоціації та щорічні рахунки, які знаходяться у підпорядкуванні Генеральної Асамблеї;
 • призначати членів Правління для заміщення діючого члена Правління, який склав свої повноваження, помер чи є недієздатним, для заміщення його або з її посади;
 • на пропозицію Правління:
  • пропонувати суму внесків;
  • підтверджувати позики, що пропонуються Правлінням;
  • вирішувати питання стосовно прав членів при вступі та виключенні:
   • вирішувати питання стосовно прийняття, припинення дій або виключення філій;
   • пропонувати Генеральній Асамблеї виключити з числа членів;
    • діяти як виборчий комітет на пропозицію Президента чи членів Правління для встановлення відповідної процедури, зокрема встановлення Установчих підкомітетів чи Номінацій;
    • затверджувати порядок денний Генеральної Асамблеї;
    • рекомендувати призначення аудиторів.

 

Параграф 8 – Правління

Пункт 21 – Склад

Правління повинно складатися з Президента та восьми членів. Під час виборів Президента повинен бути додатковий член Правління.

Вісім Членів повинні бути діючими або колишніми Ректорами, чотири з яких повинні бути діючими на час виборів чи перевиборів. Вони займають посаду строком на чотири роки і мають право переобиратися строком на один термін. Чотири члени правління повинні переобиратися кожні 2 роки.

Правління не повинно включати більше одного члена від однієї країни, за виключенням випадків, коли Президент або його тимчасовий заступник на час виборів обираються протягом терміну каденції члена Правління з тієї самої країни; у такому випадку цей член Правління займає посаду весь термін каденції.

Члени правління повинні мати особисту професійність, не бути представниками Національної Конференції Ректорів або інших гілок.

Правління повинно призначати на інавгурації Президента двох Віце-президентів з числа членів Правління. Один член Президії повинен виконувати функцію скарбника. Скарбник буде відповідальний разом з Генеральним Секретарем за розробку щорічного бюджету Асоціації і за його пропозицією, враховуючи будь-які надходження до Правління, Ради чи Генеральної Асамблеї. Скарбник повинен контролювати загальну звітність у фінансовій сфері Асоціації, може діяти як особа, що має право підпису на фінансових документах Правління.

Члени Правління обираються на зборах Генеральної Асамблеї (Пункт 16) за пропозицією чи то Ради, чи то за ухвалою 50 повних індивідуальних членів.

Детальна процедура виборів Президента та членів Правління, їхні обов’язки, повноваження та строки та умови перебування на посаді членів Правління, а також правила, які прийнятні у випадку передчасного припинення перебування на посаді, визначені Правилами Процедури та ухвалені Генеральною Асамблеєю.

Пункт 22 – Операції

Правління повинно збиратися щонайменше тричі на рік.

Кворум складає п’ять членів, включно з президентом або Віце-президентом.

Рішення повинні прийматися простою більшістю від числа присутніх. Президент має вирішальний голос.

Пункт 23 – Функції

Правління повинно бути відповідальним за впровадження політики Асоціації, за планування діяльності, а також за управління справами Асоціації.

 

Правління повинно:

 • готувати документи для рішення;
 • готувати пропозиції щодо річного бюджету для схвалення Радою;
 • бути відповідальним за втілення бюджету;
 • готувати щорічні звіти та рахунки для схвалення Радою та Генеральною Асамблеєю;
 • організовувати програми для обміну інформацією та досвідом у справах спільного інтересу для індивідуальних та колективних членів, а також визначати та поширювати сприятливу практику в університетах;
 • може створювати Робочі групи та Оперативні групи.

 

Правління на пропозицію Президента призначає поза терміном та за умовами, які визначаються, Генерального Секретаря, який буде виконуючим головою та головою адміністративного відділу Асоціації.

Правління може на пропозицію Президента звільнити Генерального Секретаря.

Параграф 9 – Президія

Пункт 24 – Склад

Президія повинна складатися з Президента та двох Віце-президентів.

Пункт 25 – Функції

Президія повинна у співробітництві з Генеральним Секретарем:

 • керувати діючими справами Асоціації сумісно з Генеральним Секретарем;
 • готувати зібрання Правління;
 • призначати поза терміном та умовами, які це визначають, одного чи більше помічників Генерального Секретаря.

 

Пункт 26 – Президент

Президент повинен обиратися повними членами Асоціації за пропозицією Ради чи за схваленням 50 повних індивідуальних членів.

Президент повинен займати посаду протягом трьох років і не повинен переобиратися на другий термін.

Президент повинен бути діючим або колишнім Ректором інституту з повним членством.

Президент повинен обиратися за рік до початку терміна його президентства, і повинен бути виконуючим обов’язки Президента протягом цього періоду.

Президент повинен:

 • очолювати та представляти Асоціацію у третині від її діяльності;
 • скликати збори Генеральної Асамблеї, Ради та Правління;
 • очолювати зібрання зазначених гілок;
 • за схваленням Ради має право тимчасово припиняти права індивідуальних членів.

 

Пункт 27 – Віце-президенти

Віце-президенти повинні бути помічниками Президента у разі його відсутності.

Параграф 10 – Секретаріат

Пункт 28 – Для покращення управління роботою Асоціації вона повинна мати Секретаріат, який підпорядкований Генеральному Секретарю. Генеральний Секретар має повноваження представляти Асоціацію і є відповідальним за офіційні та ефективні операції Асоціації, включно з ухваленим бюджетом, а також за призначення штату інших від помічника / помічників Генерального Секретаря. Представляючи Асоціацію, Генеральний Секретар повинен діяти згідно з політикою, яка ухвалена Правлінням, Радою чи Генеральною Асамблеєю за попередньою консультацією з Президентом.

Параграф 11 – Фінансовий рік

Пункт 29 – Фінансовий рік Асоціації триває з 1 січня по 31 грудня.

Параграф 12 – Аудитори

Пункт 30 – Аудитори повинні надавати їхні звіти щодо річних рахунків за три місяці до закінчення фінансового року. Президент передає звіт Генеральній Асамблеї.

Параграф 13 – Поправки до Положень Асоціації

Пункт 31 – Пропозиція щодо поправок до Положень Асоціації може бути внесена Радою за власною ініціативою, за ініціативою Президента або за письмовим запитом щонайменше 10 відсотків від числа повних членів. Відповідно до Пункту 8 Акту від 27 червня 1921, ці Положення Асоціації можуть бути змінені рішенням зборів Генеральної Асамблеї, на яких присутнє щонайменше дві третини повних членів. Поправки повинні бути схвалені лише більшістю в дві третини голосуючих. Проте, якщо поправка стосується однієї з цілей, на яких Асоціація була заснована, то вона буде дійсною лише у тому разі, якщо рішення буде прийнято одноголосно тими повними членами, які присутні на зборах.
Якщо дві третини повних членів не присутні чи не представлені на першому зібранні, друге зібрання може бути скликаним і не буде залежати від кількості членів, які присутні; однак, дане рішення повинно бути визнане цивільним судом для прийняття.

Параграф 14 – Розпуск Асоціації

Пункт 32 – Пропозиція щодо розпуску Асоціації може бути зроблена Радою чи то за власною ініціативою, чи то за ініціативою Президента або за письмовою вимогою щонайменше 10 відсотків від чисельності повних членів. Асоціація може бути розпущеною рішенням зібрання Генеральної Асамблеї, якщо, у відповідності до Пункту 20 Акту від 27 червня 1921, присутні принаймні дві третини повних членів. Якщо ці умови не виконуються, другі збори будуть скликані і не будуть залежати від кількості повних членів, які присутні. Жодне рішення не буде ухвалене без голосування двох третин від більшості повних членів, які присутні. Будь-яке рішення відносно розпуску приймається зборами Генеральної Асамблеї і за яке не проголосує дві третини повних членів Асоціації може бути надіслане до цивільного суду для ухвалення.
У разі розпуску активи Асоціації повинні бути переведені у відповідності до рішення Генеральної Асамблеї. Призначення повинні бути на користь Асоціації в інший вид легальних юридичних осіб, може бути вирішено Генеральною Асамблеєю тим самим кворумом та умовами більшості у випадку розпуску.

Параграф 15 – Проміжні положення

Пункт 33 – Проміжні угоди

Повні та асоційовані члени та філії від … (дня ухвалення статуту) будуть зберігати їх статус повних та асоційованих членів та філій, що описано в Пунктах 5-9. Якщо член чи філія бажає змінити свій статус, то вона повинна заповнити нову аплікаційну форму.

Пункти 5-9 вступають в дію протягом місяця після прийняття Правил Процедури Ради відносно цих пунктів. Тимчасово на цей період попередній статут буде діяти, а кандидати на членство будуть продовжувати аплікаційний процес.

 

Переклад з англ. Машури Х.А.