Do you wish to create the Association of Universities in Ukr
 
Observ
eua
2.2.2. Переклад українською мовою PDF Print Write e-mail

ОБСЕРВАТОРІЯ
(засновники Великої Хартії Університетів)

Статут

Фундація

Як засновники Великої Хартії Університетів, Болонський університет та Асоціація європейських університетів цим документом засновують Обсерваторію, яка розташована в Болоньї, відповідно до італійського законодавства. Легальний статус Обсерваторії полягає в тому, що вона являється Фундацією, яка зареєстрована як неприбуткова організація.

Фундація повинна виконувати всі умови законодавства відносно неприбуткових організацій. Обсерваторія почне своє існування з дня її формальної реєстрації за італійським законодавством.

Фундація буде базуватися на принципах, які сповідуються Болонським університетом.

Цілі

Цілі Обсерваторії полягають у зборі інформації, висловленні думок, підготовці документів та інших необхідних дій відносно поваги, захисту та впровадженню фундаментальних університетських принципів та прав, які закладені у Великій Хартії Університетів, що підписана в Болоньї в 1988 році. Обсерваторія повинна працювати разом або у ході домовленостей з іншими національними, європейськими та інтернаціональними організаціями, які переслідують однакові чи схожі цілі.

Керуючі органи

Керуючим органом Обсерваторії є Рада. Лише Рада може створювати підгрупи, спеціальні комітети або спеціальні комісії, якщо вона бачить у цьому необхідність.

Рада

Рада повинна відповідати за впровадженням цілей Обсерваторії і діяти як «голос громадськості». Вона також буде мати юридичну та фінансову відповідальність за Фундацію відповідно до італійського законодавства.

Адміністративний комітет буде обиратися поміж її членів, завдяки чому буде проводитися адміністративна, фінансова та фандрайзінгова активність, яка необхідна для досягнення цілей Обсерваторії.

Рада повинна складатися мінімум з 11 і не більше 15 членів, які обираються з тих, хто активно впроваджує та поширює цілі Обсерваторії.

Рада Обсерваторії повинна призначати членів Ради. Європейська асоціація університетів та Рада Болонського університету пропонує по 2 члени кожна. Рада повинна призначати інших членів чи то в наслідок кооптації самої Ради, чи то базуючись на пропозиції провідних інтернаціональних (урядових та неурядових) організацій за проханням членів Ради Обсерваторії, які будуть слугувати особисто, і необов’язково будуть запропоновані зазначеними організаціями. Їхній строк легіслатури повинен бути принаймні 4 роки, за винятком зазначеним нижче, і може бути обраним лише раз поспіль.
Рада повинна обирати Президента з-поміж її членів. Президент є членом Ради. Президент є представником Обсерваторії у справах відносно впровадження та прокламації її цілей. Термін легіслатури Президента повинен складати 4 роки після моменту виборів та не повинен переобиратися, окрім того разу, якщо Президент був обраний протягом перших 4-х років його перебування у якості члена Ради, у випадку чого його можуть переобрати.

Рада повинна призначити одну особу з числа членів, яка на виконання рішення Обсерваторії повинна бути представником Фундації відповідно до італійського законодавства.

Рада за своїм бажанням може призначати почесних членів, які не будуть мати права голосу.

Президент повинен скликати збори Ради не менше ніж 2 рази на рік.

Процесуальні накази

Рада може ухвалювати процесуальні накази.

Секретаріат

Обсерваторія повинна мати Секретаріат, який дислокуються в Болонському університеті. Зазначені вище пункти положення повинні бути доступними Болоньскому університету, який покриває накладні витрати, виходячи з термінів договору з Обсерваторією.

Секретаріат повинен складатися з Генерального Секретаря та іншого складу.

Генеральний Секретар призначається Радою.

Генеральний Секретар бере участь у зборах Ради, проте не має права голосу.

 

Фінансові надходження

Фундація буде мати свою власність та інші фінансові джерела, що буде давати можливість продовжити її роботу.

Кожного року Фундація повинна подавати фінансовий звіт.

Профіцит, резерв та основні фонди Фундації не повинні розподілятися до тих пір, поки вони функціонують. У випадку розпаду чи ліквідації Фундації на виконання пункту 8 діючі Статути будуть мати силу.

Внесення змін до Статутів

Внесення змін до статутів можливе за наявності підтримки двох третин членів Ради.

Розпад чи ліквідація

Розпад чи ліквідація Фундації повинна здійснюватися у відповідності до пункту 8.

Юрисдикція

Будь-які законні дії по відношенню до діючих Статутів та робота Обсерваторії повинні відбуватися під юрисдикцією судів Болоньї та провідними судовими нормами Республіки Італії.

Правила переходу

До тих пір як Рада буде сформована створюється перехідна Рада, яка складається з членів Правління та Колегії Обсерваторії від 1 червня 2008 року. Президент Колегії повинен бути президентом перехідної Ради. Перехідна Рада повинна не пізніше кінця 2008 року призначити членів Ради, які після цього припиняють повноваження. Термін легіслатури Правління та Колегії, які призначаються як члени Ради, повинні здати свої мандати членів Правління та Колегії.

 

Переклад з англ. Машури Х.А.