Do you wish to create the Association of Universities in Ukr
 
Observ
eua
2.3.2. Витяги українською мовою PDF Print Write e-mail

Фі Бета Дельта

Параграф 1: Назва та цілі

РОЗДІЛ 1: Назва цієї корпорації Фі Бета Дельта, почесна Спільнота Міжнародних вчених.

РОЗДІЛ 2: Головними цілями Фі Бета Дельта є:
2.1       слідкувати за досягненнями в міжнародному освітньому обміні; і у відповідності до цього бути каталізатором у:
2.1.1       зростанні впізнаваності, довіри та важливості міжнародного досвіду;
2.1.2       розробці мереж / схем індивідуальної (студенти, факультети, штат) включеності у міжнародний досвід;
2.1.3       міжнародній академічній співпраці, заснованій на розширенні філій;
2.1.4       об’єднувати осіб з філій університетів та втягувати їх у міжнародний досвід по всьому світі таким чином: а) визначати значимість досягнень вищої освіти та б) формально організувати асоціацію та діяльність, яка схожа на інші почесні спільноти (наприклад, Каппа Дельта Фі, Фі Дельта Каппа).

Параграф 2: Розділи

РОЗДІЛ 1: Розділи Статуту
1.1       Рада Правління повинна сповідувати політику та дотримуватись правил процедури у:
1.1.1       затвердженні заяв відносно нових глав;
1.1.2       розгляді заяв;
1.1.3       виконанні та презентації глав та інших доручень;
1.1.4       оплаті заяв, глав та інших внесків.
1.2       Прийнятність заяв щодо розділів:
1.2.1       інституційний розділ може бути запропонований будь-яким коледжем чи університетом, визнаний національним урядом
1.2.2       ті розділи, які пропонуються Радою Правління можуть бути змінені у Статуті в будь-якому місті, де Спільнота буде вважати за необхідне.

 

 

Параграф 5: Співробітники Спільноти

РОЗДІЛ 1: Співробітники, які входять до складу Ради Правління, повинні складатися з:

  1. Президент;
  2. Колишній Президент;
  3. Новообраний президент;
  4. Віце-президент;
  5. Колишній Віце-президент;
  6. Новообраний Віце-президент;
  7. П’ять регіональних Віце-президентів, регіональний Віце-президент, що призначається особливими регіонами та ухвалюється Радою Правління;
  8. Члени Правління, які призначаються за поданням Президента,  які за погодженням обраних співробітників та регіональних Віце-президентів, повинні:
   1. Виконуючий Директор;
   2. Директор з видавництва;
   3. Архіваріус;
   4. Директор з Членства;
   5. Директор з Розвитку;
   6. Директор з партнерства, стипендій та нагород;
   7. Парламентарій.

РОЗДІЛ 2: Вибори та призначення співробітників.
2.1       Президент
2.1.1       При наближенні щорічної Конференції новообраний Президент повинен зайняти свою посаду у передуючому році;
2.1.2       У разі вакантності посади Президента новообраний президент автоматично стає Президентом.
2.1.3       У разі вакантності обох посад – і Президента, і новообраного Президента, колишній президент виконує обов’язки Президента до наступної щорічної Конференції.
2.2       Колишній Президент
2.2.1       Посада колишнього Президента повинна займатися колишнім президентом, який закінчив строк повноважень у якості Президента недавно, має бажання та можливість виконувати обов’язки.
2.2.2       Колишній Президент займає посаду на вибір щорічної Конференції.
2.3       Новообраний Президент
2.3.1       Новообраний Президент повинен бути обраний більшістю голосів на щорічній Конференції з числа кандидатів, запропонованих Номіна-ційним та Виборчим комітетом, чи то додатковими кандидатами, якщо такі наявні перед початком Конференції.

2.3.2       У разі наявності вакансії Новообраного Президента ця посада повинна залишитись вакантною до наступної Конференції, на якій будуть обрані Президент та Новообраний Президент на наступний термін повноважень. Обидві посади повинні обиратися більшістю голосів з висунених Номінаційним та Виборчим комітетами кандидатів, які можуть збільшуватися додатковими номінаціями, що погоджені та є правомірними напередодні щорічної Конференції. Президент займає посаду під час наближення Конференції.
2.4       Віце-президент
2.4.1       Під час наближення щорічної Конференції новообраний Віце-президент займає посаду Віце-президента.
2.4.2       У разі наявності вакансії Віце-президента, новообраний Віце-президент автоматично займає посаду Віце-президента.
2.4.3       У випадку вакантності обох посад Віце-президента та новообраного Віце-президента, президент призначає виконуючого обов’язки Віце-президента, який займає цю посаду до наступної щорічної Конференції.
2.5       Колишній Віце-президент
2.5.1       Посаду колишнього Віце-президента повинна займатися колишнім Віце-президентом, який закінчив строк повноважень у якості Віце-президента недавно, має бажання та можливість виконувати обов’язки.
2.5.2       колишній Віце-президент повинен зайняти посаду на щорічнії Конференції.
2.6       Новообраний Віце-президент
2.6.1       Новообраний Віце-президент повинен обиратися більшістю голосів на конференції з числа запропонованих Номінаційним та Виборчим комітетами кандидатів, які можуть збільшуватися додатковими номінаціями, що погоджені та є правомірними напередодні щорічної Конференції.
2.6.2       Щойно новообраний Віце-президент повинен зайняти посаду наприкінці конференції і повинен займати її до завершення наступної щорічної  Конференції.
2.6.3       У разі вакантності посади новообраного Віце-президента, ця посада залишається вакантною до наступної щорічної Конференції, на якій Конференція повинна обрати віце-президента та новообраного Віце-президента на наступний строк повноважень. Обидва повинні обиратися більшістю голосів з числа кандидатів, запропонованих Номінаційним та Виборчим комітетами які можуть збільшуватися додатковими номінаціями, що погоджені та є правомірними напередодні щорічної Конференції. Віце-президент повинен займати посаду до завершення щорічної Конференції.

 

2.7       Регіональні Віце-президенти
2.7.1       Регіональний Віце-президент для специфічного регіону повинен призначатися Радою Правління з числа номінантів, що пропонуються правлінням Віце-президенту за погодженням дорученого регіонального віце-президента з регіону.
2.7.2       Регіональні Віце-президенти повинні займати посади до завершення Конференції і повинен займати цей строк три роки поспіль.
2.7.3       У разі вакантності посади Регіонального Віце-президента, віце-президент повинен призначати тимчасового наступника, який буде займати посаду до наступної щорічної конференції, до цього часу новий Регіональний Віце-президент буде призначений Радою правління (на зборах Ради Правління) з числа претендентів, приготовлени Віце-президентом для Правління.
2.7.5       Регіональний Віце-президент повинен займати посаду протягом трьох років і не може бути переназначений на цю посаду на другий термін поспіль.
2.7.6       Регіональний Віце-президент повинен призначатися та працювати в таких регіонах, як північно-західний, південно-західний, середньо-західний та західний.
2.8       Виконавчий директор, директор з видавництва, архіваріус, директор з членства, директор з розвитку, директор з партнерства, стипендій та нагород, парламентарій можуть бути призначені президентом за погодженням правління і можуть бути зсунені з посади за вимогою Правління.

РОЗДІЛ 3: Повноваження співробітників
3.1       Президент
3.1.1       повинен представляти ті обов’язки, які за звичай має посада Президента;
3.1.2       повинна перевіряти діяльність Спільноти;
3.1.3       повинен призначати членів виконавчих, спеціальних комітетів;
3.1.4       повинен призначати посадових осіб у відповідності до того списку, який зазначений у Параграфі 5, Розділі 1.8;
3.1.5       повинен працювати як колишній співробітник в усіх комітетах, за виключенням Номінаційного та Виборчого комітету.
3.2       Колишній Президент повинен представляти такі обов’язки, які йому надає Президент за погодженням з Правлінням і повинен бути головою Номінаційного та Виборчого комітету.
3.3       Новообраний Президент
3.3.1       повинен представляти такі обов’язки, які йому надає Президент за погодженням Правління;
3.3.2       повинен головувати на зібраннях правління та Конференціях за відсутності президента;
3.3.3       може займати посаду Президента у випадку вакантності зазначеної посади до наступної щорічної конференції.
3.4       Віце-президент
3.4.1       повинен бути проінформований Регіональними Віце-президентами про діяльність відносно політики, програм та зв’язків;
3.4.2       повинен координувати діяльність Регіональних Віце-президентів, включно з регулярними зв’язками з Регіональними Віце-президентами відносно положень статуту, програм та політики;
3.4.3       повинен постійно зв’язуватися з Президентом відносно проблем глав та програм;
3.4.4       повинен постійно зв’язуватися з новообраним  Віце-президентом відносно нових глав та зборів щодо цих глав;
3.4.5       повинен постійно зв’язуватися з Виконавчим кабінетом відносно проблем голів, управління та політику.
3.4.6       повинен очолювати дорадчий Комітет реєстрації нових членів;
3.4.7       повинен співпрацювати з членами Правління, які відповідальні за збереження характеристик членства, скарг відносно статуту, втілення стипендіальних програм, планування щорічної Конференції;
3.4.8       повинен бути відповідальним за підготовку щойно обраного Регіонального Віце-президента;
3.4.9       повинен представляти інші обов’язки та домовленості, які визначені Президентом.
3.5       Колишній Віце-президент
3.5.1       повинен відповідати за управлінську роботу на Конференції;
3.5.2       повинен представляти інші обов’язки, які зазначені Президентом та Віце-президентом за ухвалою Правління.
3.6       Новообраний Віце-президент
3.6.1       повинен працювати з Новообраним президентом над програмою та організацію щорічної Конференції;
3.6.2       повинен регулярно зв’язуватись з Віце-президентом, Регіональними Віце-президентами, Президентом відносно політики, управління, організаційних процедур та програм;
3.6.3       повинен впроваджувати установи та слугувати джерелом для поширення відомостей про асоціацію поза межами Сполучених Штатів;
3.6.4       повинен слугувати дорадчому Комітету реєстрації нових членів.
3.7       Регіональні Віце-президенти
3.7.1       повинні бути відповідальними за взаємозв’язок між Виконавчим комітетом та головами у тих регіонах, які вони репрезентують;
3.7.2       повинен досліджувати та допомагати інституціям відповідно до статуту та їхнє представництво в регіонах;
3.7.3       повинен втілювати виконання нових статей статуту в підпорядкованих регіонах;
3.7.4       може, якщо можливо, відвідувати та представляти Правління у впровадженні нових глав, які б діяли для представлених регіонів;
3.7.5       повинні заохочувати розвиток існуючих глав та надсилати до Спільноти у листах-повідомленнях інформацію про голів;
3.7.6       повинні бути відповідальними за організацію та проведення регіональних зібрань голів між щорічними Конференціями;
3.7.7       повинен слугувати у Виконавчому кабінеті відносно проблем голів;
3.7.8       повинні регулярно підтримувати зв’язки з Віце-президентом відносно діяльності голів у їхніх регіонах.
3.8       Виконавчі директори
3.8.1       повинні координувати процедури національної організації:
3.8.1.1       повинні регулярно підтримувати зв’язки з президентом, Віце-президентом та новообраним Віце-президентом відносно нових потенційних голів, інституційних вимог та громадських зв’язків;
3.8.1.2       повинні тісно співпрацювати з Виконавчим комітетом щодо збору внесків та поширення літератури для потенційних голів;
3.8.1.3       повинні тісно співпрацювати з Регіональними Віце-президентами відносно інституційних вимог та потенційних голів;
3.8.2       повинен представляти ті обов’язки, які належать зазвичай до секретаря Спільноти:
3.8.2.1       повинні утримувати членські ролі голів, протоколи програм співробітництва та стипендіальних програм та інші доповіді та протоколи;
3.8.2.2       повинна організовувати тимчасові повідомлення, порядок денний, протоколи зборів Правління, щорічні Конференції.
3.8.2.3       повинні поширювати протоколи для учасників протягом 60 днів з наступного зібрання;
3.8.2.4       повинні доповідати членам щодо дій Правління та Конференцій.
3.8.2.5       повинні допомагати виконавчому, спеціальним комітетам та комісіям за призначенням президента;
3.8.2.6       повинні здійснювати взаємозв’язок з членами Спільноти, головами, Правлінням; повинні виробляти рекомендації для Правління щодо аспектів внутрішньої та зовнішньої діяльності Спільноти;
3.8.3       повинні здійснювати ті обов’язки, які, за звичай, стосуються повно-важень Скарбника Спільноти:
3.8.3.1       повинні готувати та передувати загальний щорічний бюджет та оцінки Правління щонайменше за місяць до щорічної Конференції для інформування;
3.8.3.2       повинні готувати щорічний бюджет згідно з зазначеними параметрами та оцінками, які прийняті Правлінням;
3.8.3.3       повинні отримувати, зберігати та оплачувати фонди Спільноти у відповідності до прийнятого бюджету, а також робити щоквартальні звіти Правлінню щодо надходжень та видатків;
3.8.3.4       повинні робити доповіді раз на рік відносно позицій інвестицій Спільноти;
3.8.3.5       проводити аудит рахункам або покладати цю функцію за погодженням правління на аудиторську фірму, а також робити завірені копії аудиторських  доповідей для Правління;
3.8.4       повинні організовувати діяльність Виконавчого комітету:
3.8.4.1       повинні запроваджувати правила та шляхи діяльності в керуванні комітетом, а також задовольняти правомочні вимоги до неприбуткових організацій;
3.8.4.2       повинні наймати штат працівників та професіоналів на видатки Спільноти у відповідності до ухваленого бюджету;
3.8.4.3       повинні передбачати неоподатковані прибутки у відповідності до закону або у відповідності до ухваленого бюджету;
3.8.4.4       повинні постачати прилади та обладнання у відповідності до ухваленого бюджету;
3.8.4.5       повинні підписувати договори на приміщення, обладнання, послуги у відповідності до бюджету;
3.8.4.6       повинні придбати, постачати та перепродувати членам та головам емблеми, сертифікати, почесні знаки, Бандери та плакати;
3.8.4.7       повинні організовувати безпеку членів кабінету зі спеціального фонду Спільноти;
3.8.4.8       повинні допомагати головам комітетів у виконанні їхніх обов’язків.
3.9       Директор з видавництва:
3.9.1       повинен переглядати видання спільноти за призначенням Правління;
3.9.2       повинен передавати історичні матеріали Архіваріусу Спільноти.
3.10     Архіваріус повинен відати історичними та архівними матеріалами, які відносяться до інтересу Спільноти, а також повинен мати обов’язки, що надані Президентом.
3.11     Координатор з членства повинен допомагати працівникам комітету у питаннях членства до Спільноти, повинен допомагати Виконавчому директору у затверджуючих звітах членства звітах, а також інші обов’язки, що призначені Президентом.
3.13     Директор з партнерства, стипендій та нагород
3.13.1     повинен очолювати комітет з партнерства, стипендій та нагород;
3.13.2     повинен перевіряти роботу з адміністративних питань щодо партнерства та стипендій;
3.13.3     повинен готувати щорічний детальний звіт відносно роботи комітету з партнерства, стипендій та нагород та надсилати його кожному члену Правління.
3.14     Парламентарій повинен роз’яснювати правила процедури та справ , що зазначені у Статуті.

РОЗДІЛ 4: Загальні положення
4.1       Штат, що обирається, повинен працювати з компенсаціями. Штат, що призначається, та інші працівники повинен отримувати таку компенсацію, яка призначається Правлінням.
4.2       У випадку доведення того, що будь-який працівник не бажає працювати або не здатний, Правління двома третинами свого складу може визнати цей штат вакантним.
4.3       У разі необхідності Правління може визначити додаткові посади для призначення.

Параграф 6: Правління директорів

РОЗДІЛ 1: Правління директорів Почесної Спільноти Фі Бета Дельта повинно складатися з представників, що обрані та призначені, як написано в Параграфі 5, Розділі 1
1.1       Дозволена кількість Директорів – 17 осіб до тих пір, як це буде змінено поправкою до розділу.
1.2       Всі члени Правління повинні мати право голосу в обранні Виконавчого Директора та Парламентарія.
1.3       Президент повинен бути головуючим та призначати секретаря.

РОЗДІЛ 2: Повноваження та обов’язки
2.1       Експерти відповідно до положень Статей впроваджують Статут, повноваження Спільноти повинні здійснюватися, контролюватися та її справи повинні керуватися Радою Правління. Вся адміністративна та судова влада Спільноти зосереджується у Правління.
2.2       Особлива влада та обов’язки повинні включати, а не бути обмеженими, наступні:
2.2.1       фрахтування інституційних та колишніх глав, вилучати глави за необхідністю;
2.2.2       ухвалення виборів Почесних та Заслужених Членів;
2.2.3       переглядати рекомендації Виконавчого Директора та Директора з партнерства щодо стипендій та нагород для того, щоб прийти до однакового схвалення;
2.2.4       визначати суму щорічних внесків для членів, внесків для нових членів, що подають заявки до вступу, а також інші внески;
2.2.5       переглядати та ухвалювати щорічний бюджет Спільноти;
2.2.6       переглядати та ухвалювати видавницьку політику;
2.2.7       призначати межі географічних регіонів Спільноти і регіональні філіали голів.

РОЗДІЛ 3: У випадку вакантності у Правлінні, Правління Директорів повинен призначати заступника на невизначений термін.

РОЗДІЛ 4: Усі збори Правління Директорів повинні проводитись у кабінеті директора корпорації або в іншому місті, яке буде визначатися Правлінням. Про інші місця повідомляється телефоном дзвінком-конференцією.

РОЗДІЛ 5: Постійні зібрання Правління повинні проводитись у певному часі і місці, та порядок Правління може змінювати їх своїм рішенням час від часу. Ніяких додатків відносно постійних зібрань не повинно вноситися.

РОЗДІЛ 6: Спеціальні зібрання правління на будь-яке прохання та з будь-якою  метою можуть бути скликані Президентом або трьома чи більше Директорами.

РОЗДІЛ 7: Дані про місце і час спеціальних зборів повинні бути повідомлені електронною поштою, телефоном, надіслані поштою або телеграмою або доставлені особисто кожному Директору на адресу Директора, що вказана у докладах Корпорації. У випадку, якщо дані будуть переправлені поштою, вони повинні бути доставлені у межах Сполучених Штатів не пізніше як за 4 дні  перед початком зібрання. У випадку, якщо данні доставляються особисто, електронною поштою, телефоном або телеграмою, вони повинні буди доставлені обраним шляхом чи то електронною поштою, телефоном або телеграмою щонайменше як за 48 годин до початку зібрання. Будь-яка передача даних усно телефоном чи особисто повинна здійснюватись Директором або особами з його оточення. Дані не повинні визначати час зібрання, якщо він залишається незмінним, і місце проведення, якщо воно проводиться в офісі корпорації.

РОЗДІЛ 8: Протоколи Правління Директорів з будь-яких зібрань, проведених будь-яким способом, засвідчують, чи був кворум на зібранні, чи кожний Директор, що не був присутній, підписав відмову від даних по зібранню. Такі відмови повинні бути записані на корпоративних документах і їм приділяється час на зібранні.

РОЗДІЛ 9: Більша кількість Директорів повинна складати кворум. Кожний акт або рішення розроблене чи прийняте більшістю Директорів, що присутні на зібранні і на якому зберігається кворум, повинен ставати актом правління Директорів.

РОЗДІЛ 10
10.1     Письмові угоди: Будь-які дії, що є обов’язковими або дозволеними бути прийнятими Правлінням у відповідності до законодавства, Статей інкорпорації чи цього статуту можуть бути прийняті без зібрання у тому разі, якщо всі Директори індивідуально чи колективно погодяться з такими діями у письмовій угоді. Така письмова угода або угоди повинні вказані у протоколі засідання Правління. Такі дії письмової угоди повинні мати ту саму силу та ефект, що й голосування Директорів. Будь-який сертифікат чи інший документ, що прийнятий до уваги на вимогу корпорації, та відноситься до дій, що проводяться Правлінням без зібрання, повинен установлювати, що ці дії були прийняті правлінням без зібрання письмовою угодою і що статут визначає це як акт.
10.2     Телефонні конференції: Члени правління можуть брати участь у зібранні за допомогою телефонних конференцій або інших подібних заходів, що дають змогу чути всіх Директорів, що беруть участь у таких зібраннях, Учасники зібрання, відповідно до цього параграфу, вважаються присутніми особисто на зібранні.

Параграф 7: Комітети

РОЗДІЛ 1: Окрім тих випадів, що передбачені Статутом, правління Директорів може своєю резолюцією або резолюціями, що схвалені більшістю членами, призначати виконавчі, установчі та спеціальні комітети для будь-якої мети  що є у повноваженнях Директорів, делегують до таких комітетів  свої повноваження та авторитет Правління, за винятком ухвалювати, вносити поправки та скасовувати положення Статуту, а також дій, що заборонені законом.
1.1       Комітет з розвитку
1.1.1       Комітет повинен складатися з п’яти осіб;  Директор з розвитку, Виконавчий Директор і три члени, що призначаються Президентом;
1.1.2       Термін повноважень призначених членів повинен складати 2 роки;
1.1.3       Комітет, за пропозицією та згодою Правління, повинен рекомендувати Правлінню інвестиції в фонд для пожертв у такій формі, що вважається якнайкращою для сумісного повернення з безпекою та зростанням;
1.1.4       Головуючим повинен бути Директором з розвитку.
1.2       Комітет з партнерства, стипендій та нагород
1.2.1       Комітет повинен складатися з одного представника від кожного регіону, що призначаються Президентом. Директор з партнерства, стипендій та  нагород повинен представляти його/її регіон;
1.2.2       Інші члени окрім Директора з партнерства, стипендій та  нагород повинні займати посаду протягом трьох років з ротацією кожного року одного члена;
1.2.3       Комітет, разом з рішенням відносно діяльності, що ухвалено Правлінням, повинно рекомендувати Правлінню кількість партнерів на кожний рік та осіб, яким вручаються нагороди;
1.2.4       Директор з партнерства, стипендій та нагород повинен бути головуючим.
1.3       Бюджетний комітет
1.3.1       Комітет повинен складатися з п’яти осіб – виконавчого директора, президента, новообраного президента, віце-президента та новообраного віце-президента;
1.3.2       Термін повноважень призначених членів повинен не перевищувати строку їхніх повноважень у Правлінні;
1.3.3       Комітет повинен переглядати щорічний бюджет та загальний річний бюджет, що підготовлений виконавчим директором та надавати його правлінню для ухвали та перевірки;
1.3.4       Виконавчий директор повинен бути головуючим.
1.4       Номінаційний та виборчий комітет
1.4.1       Комітет повинен складатися з п’яти осіб, одного з кожного регіону;
1.4.2       Члени повинні призначатися Президентом;
1.4.3       Колишній президент повинен очолювати комітет, проте не має права голосу в комітеті;
1.4.4       Комітет повинен бути відповідальним за визначення мандатів делегованих представників на щорічній Конференції;
1.5       Консультативний комітет
1.5.1       Повинен складатися з сімох членів Правління: регіональних віце-президентів (п’яти), віце-президента, новообраного віце-президента;
1.5.2       Повинен очолюватись віце-президентом;
1.5.3       Повинен перевіряти та діяти за вимогою Правління в відповідності до заяв, направлених з виконавчого комітету;
1.5.4       Може консультуватися з відповідним членом у регіону з приводу заяв, що походять з цього регіону;
1.5.5       Може спрямовувати спеціальні заяви правлінню на остаточне рішення.

РОЗДІЛ 2: Спеціальні та тимчасові комітети є комітетами, що не діють протягом тривалого часу і повинні призначатися правлінням у разі необхідності та на добробут Спільноти.
2.1       Президент повинен призначати членів спеціальних та тимчасових комітетів.
2.2       Президент повинен визначати функції кожного з комітетів та призначати голів.
2.3       Їхні обов’язки не повинні поглинати функцій, обов’язків та зобов’язань будь-якого установчого комітету.
2.4       Президент повинен інформувати призначених осіб про їхні обов’язки.

РОЗДІЛ 3: Більшість членів комітету повинна складати кворум і будь-які дії комітету повинні бути обумовлені наявністю більшістю голосів на зібранні. Кожний член комітету, включно з особою, що головує на зібранні, повинен мати один голос при голосуванні.
РОЗДІЛ 4: Правління Директорів повинно переміщатися у будь-який час та з будь-якої причини або без неї, члена або членів комітетів.

Параграф 8: Щорічна конференція

Спільнота повинна проводити щорічні Конференції
1.1       Дата щорічної Конференції повинна визначатися Правлінням, однак вона має відбутися не пізніше початку травня.
1.2       Усі члени Спільноти та зацікавлені не-члени можуть брати участь у щорічній Конференції, однак, лише один делегований представник від кожного глави може голосувати.
1.3       Щорічна бізнес зустріч повинна проводитись протягом щорічної Конференції включно з обранням нового складу офісу та інших справ спільноти, що визначено Правлінням.
1.3.1       Лише повні члени, що є повноваженими делегатами голів, можуть голосувати на щорічному бізнес зібранні;
1.3.2       Кворум на щорічній конференції повинен складати більшість  повноважених представників від кожної частини.

Параграф 9: Внески, збори та обкладання

РОЗДІЛ 1: Щорічні внески, збори та обкладання
1.1       Наступні типи внесків, зборів та обкладань можуть збиратися Спільнотою:
1.1.1       Внески з клопотань, фрахтувань та доручення повертаються Спільнотою на частину витрат, що підпадає під створення нової інституційної чи філіальної частини.
1.2       Кількість закладів
1.2.1       Правління повинно визначати суму внесків та зборів;
1.2.2       Спеціальні обкладання повинні стягуватися трьома третинами голосів Правління.
1.3       Внески, збори та обкладання повинні збиратися наступним чином:
1.3.1       Інституція чи група заявників, що презентують інституцію, повинні оплачувати петиційний внесок до тих пір, поки формальні петиція буде визнана головою;
1.3.2       Інституція чи група заявників, що презентують інституцію, повинні платити фрахтувальні та авторизовані внески, перед зайняттям посад нових голів;
1.3.3       Секретарі чи скарбники підрозділів повинні збирати завчасно одноразовий вступний внесок від кандидатів до вступу; ці внески будуть підтверджені Виконавчим директором, коли буде оголошено про вступ нових членів;
1.3.4       Секретарі підрозділів чи  скарбники повинні збирати щорічний збір та перенаправляти його виконавчому офісу;
1.3.5       Спеціальні обкладення, якщо такі наявні, повинні збиратися Виконавчим директором з підрозділів;
1.3.6       Тих, хто є Почесними та Видатними членами, запропонованими чи то Головами, чи то Спільнотою, не повинні сплачувати будь-яких щорічних внесків. Завідуючий орган відповідальний за сплату одноразового вступного внеску Почесними та Видатними членами.

РОЗДІЛ 2: Внески та збори підрозділів
2.1       Кожний підрозділ повинен мати повноваження визначати власні вступні внески та збори, повинні бути відповідальними за відправленню спільноті вступних внесків і щорічних зборів Виконавчому директору.
2.2       Члени підрозділів або загалом підрозділ повинні платити наступні внески за збори:
2.2.1       Активні члени спільноти, хто сплатив збори за поточний рік, не повинні сплачувати будь-які інші додаткові внески;
2.2.2       Неактивні члени Спільноти, які не заплатили зборів за поточний рік, повинні заплатити щорічні внески перед тим, як їх визнають членами підрозділу;
2.2.3       Голови підрозділу, що не є членами Спільноти, попередньо повинні бути прийнятими та сплачувати вступний внесок та інші збори чи внески за вимогою підрозділу.

Параграф 10: Правила процедури

РОЗДІЛ 1: Правління може приймати такі правила процедури, якщо буде вважати за потрібним, для впровадження положень Статуту та управлінням Спільноти.

РОЗДІЛ 2: Такі процедури повинні впроваджуватися у життя з моменту їх підписання Правлінням і повинні бути опубліковані та поширені серед національних та регіональних офісів.

РОЗДІЛ 3: Правила наказів Роберта, що надійшли недавно, повинні бути провідними на зібраннях Спільноти, у разі, якщо вони не суперечать Статуту.

Параграф 11: Поправки та перегляд статуту

РОЗДІЛ 1: Поправки та перегляд статуту можуть бути ініційовані підрозділами, спеціальними комітетами, що призначені президентом або Правлінням.

РОЗДІЛ 2: Такі поправки та перегляд повинні бути переглянуті Правлінням. Дві третини голосів Правління приймають поправку.

РОЗДІЛ 3: До прийняття поправки Правлінням вони повинні бути ухвалені Виконавчим директором усіх підрозділів щонайменше як за місяць до щорічної Конференції, на якій зміни не будуть голосуватися.

РОЗДІЛ 4: Дві третини голосів делегатів представництв, що складають більшість, мають право ухвалювати на Конференції поправки та переглядати Статут.

Параграф 12: Загальні асигнування

РОЗДІЛ 1: Корпорація може голосувати у будь-яких сферах, що впроваджуються ними штатом, агентом чи уповноваженою особою, які можуть бути призначені Правлінням Директорів або зміщені з цих посад президентом або віце-президентом у такому випадку, якщо такі посади вакантні, можуть призначатися уповноважені представники.

 

Переклад з англ. Машури Х.А.