Чи вважаєте Ви за доцільне створення Асоціації Університетів України ?
 
Observ
eua
Додаток 1 PDF Друк Написати листа

Перелік ВНЗ україни
у європейській асоціації університетів

 

Європейська асоціація університетів – European Uneversity Association (EUA)
www.eua.be

   • Донецький національний технічний університет
   • Донецький національний університет
   • Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
   • Київський національний університет технологій та дизайну
   • Кременчуцький державний політехнічний університет ім. Михайла Остроградського
   • Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
   • Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого
   • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
   • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
   • Національний університет «Києво-Могилянська академія»
   • Національний університет «Львівська політехніка»
   • Одеська національна академія харчових технологій
   • Одеська національна юридична академія
   • Одеський національний морський університет
   • Одеський національний політехнічний університет
   • Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
   • Сумський державний університет
   • Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя
   • Тернопільський національний економічний університет
   • Харківський національний економічний університет
   • Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
   • Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
   • Чорноморський державний університет імені Петра Могили