Чи вважаєте Ви за доцільне створення Асоціації Університетів України ?
 
Observ
eua
Додаток 2 PDF Друк Написати листа

Перелік ВНЗ україни,
що підписали велику хартію університетів

 

Велика хартія універсітетів – Magna Chartia Uneversitatum (MCU)
www.magna-charta.org

 1. Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
 2. Дніпропетровський університет економіки та права
 3. Донецький національний університет
 4. Київський національний торговельно-економічний університет
 5. Кременчуцький державний політехнічний університет ім. Михайла Остроградського
 6. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
 7. Львівський національний аграрний університет
 8. Маріупольський державний гуманітарний університет
 9. Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського
 10. Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого
 11. Національний гірничий університет України
 12. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
 13. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
 14. Національний університет «Києво-Могилянська академія»
 15. Одеська державна академія будівництва та архітектури
 16. Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
 17. Одеська національна академія харчових технологій
 18. Одеська національна юридична академія
 19. Одеський державний медичний університет
 20. Одеський національний морський університет
 21. Одеський національний політехнічний університет
 22. Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
 23. Південноукраїнський державний педагогічний унівеситет ім. К.Д. Ушинського
 24. Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
 25. Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя
 26. Тернопільський національний економічний університет
 27. Харківська державна академія культури
 28. Харківський національний економічний університет
 29. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
 30. Чорноморський державний університет імені Петра Могили