Чи вважаєте Ви за доцільне створення Асоціації Університетів України ?
 
Observ
eua
PDF Друк Написати листа

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національна академія наук України

Національне агентство України з питань державної служби

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Українська академія банківської справи Національного банку України

Міжнародна науково-практична конференція

Ольвійський форум-2012:

стратегії України в геополітичному просторі”

06-10 червня 2012 р.

Севастополь, Крим, Україна

Перше інформаційне повідомлення

Організатори конференції мають за честь запросити Вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції “Ольвійський форум-2012: стратегії України в геополітичному просторі”, яка відбудеться 06-10 червня 2012 р. (м. Севастополь, Крим, Україна).

МЕТА ТА ТЕМАТИКА ФОРУМУ

Узагальнення результатів Всеукраїнської наукової дискусії щодо окреслення сучасної ролі університетів України та визначення інноваційних функцій Асоціація Університетів України у контексті проблеми “Академічні свободи, університетська автономія, наука і освіта для сталого розвитку”, що ініційована Асоціацією Університетів України (АУУ) у фокусі основних стратегій геополітичного розвитку України:

 1. академічні свободи, університетська автономія, наука і освіта для сталого розвитку;

 2. геополітичні виклики України: політологічний та соціологічний аспекти світового та вітчизняного досвіду, ресурси забезпечення соціально-економічного розвитку;

 3. інформаційні технології у розвитку суспільства;

 4. мовно-культурна політика;

 5. сучасна юриспруденція;

 6. державне управління на етапі подолання політичних та соціально-економічних кризових явищ в Україні.

КОНФЕРЕНЦІЇ ФОРУМУ

 • Землеробські цивілізації світу: історія, археологія, етнологія, екологія, економіка, політика, право, присвячена пам’яті В.Н. Станко (1937-2008), видатного археолога, історика, етнолога, доктора історичних наук, професора, академіка

 • Проблеми екології: теорія і практика

 • Енерго- та ресурсозбереження і трибологія

 • Радіаційна та техногенно-екологічна безпека людини і довкілля: шляхи і заходи покращення konferencia_2012@ukr.net

СЕМІНАРИ ФОРУМУ

 • Реалізація концепції Громадської комунікативної стратегії України на шляху європейського та євроатлантичного співробітництва

 • Державне управління та державна служба в сучасних умовах державотворення в Україні

ПРЕЗЕНТАЦІЇ ФОРУМУ

 • Програма імені сенатора Уільяма Фулбрайта в Україні

 • Дональд Вертліб (США) “Таллуарська мережа університетів: вища освіта на службі місцевих громад”

Реєстраційну картку необхідно заповнити на сайті http://www.chdu.edu.ua

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ФОРУМУ

 • Пленарна доповідь – до 30 хвилин

 • Доповідь – 8-10 хвилин

 • Виступ – 5-7 хвилин

 • Обговорення – до 5 хвилин

РОБОЧІ МОВИ ФОРУМУ

Українська, англійська, російська, польська

Синхронний переклад з європейських мов на українську та англійську мови

ВАЖЛИВІ ДАТИ

Просимо звернути увагу на дати!

Перше інформаційне повідомлення – до 23.03.2012 р.

Подання реєстраційної картки (заявки) на форум – до 16.04.2012 р.

Друге інформаційне повідомлення – до 23.04.2012 р.

Розсилка договору на покриття організаційних витрат (за запитом) – з 27.04.2012 р.

Подання тез та текстів статей – до 23.04.2012 р.

Оплата за участь у форумі – до 21.05.2012 р.

Розсилка індивідуального запрошення на форум (за запитом) – з 16.05.2012 р.

Заїзд та розміщення учасників форуму – 06.06.2012 р. з 7:30

Реєстрація та початок роботи форуму – 07.06.2012 р. з 9:30

ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ

Організаційний внесок для заочних учасників форуму складає 300 грн.

В оплату організаційного внеску входить:

 • публікація у фахових виданнях;

 • програма, тези та додаткові матеріали форуму.

Оплата за участь у конференції, включаючи організаційний внесок та проживанням із триразовим харчуванням у сучасному готелі-гуртожитку Севастопольського інституту банківської справи (вул. Паркова, 6 (район парку Перемоги), м. Севастополь) складає:

для учасників форуму – 1200грн.;

для супроводжуючої особи – 1000грн.

Для бажаючих є можливість проживання в готелі з більш комфортними умовами з ціною від 400 до 2900 грн. на добу.

Гроші надсилати за адресою: ЧДУ імені Петра Могили, 54003, вул. 68 Десантників, 10,

код ЄДРПОУ 23623471, рах. № 31252272210060.

Банк ГУДКУ у Миколаївській області, МФО 826013, Інд. 236234714032, СВ 100160589.

Призначення платежу: за участь у конференції.

Учасник отримує: програму конференції, журнал, тези та додаткові матеріали форуму.

Примітки:

 • копію платіжного доручення необхідно мати при реєстрації учасників конференції;

 • у випадку відсутності учасника конференції з причин, незалежних від оргкомітету, перераховані кошти не повертаються;

 • договір надсилається учасникам після отримання оргкомітетом заявки на участь у конференції;

 • акт виконаних робіт видається під час проведення конференції;

 • квитками на проїзд учасників конференції оргкомітет не забезпечує.

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ

Видання науково-методичного журналу “Наукові праці” за серіями “Екологія”, “Економіка”, “Історія”, “Комп’ютерні технології”, “Педагогіка”, “Політологія”, “Правознавство”, “Соціологія”, “Техногенна безпека”, “Філологія. Літературознавство”, “Філологія. Мовознавство”, або у фахових виданнях “Новітня філологія”, “Українське право”, “Проблеми трибології”, здійснюватиметься за вимогами ВАКу України (пункт 7 Постанови Президії Вищої Атестаційної Комісії України від 10.02.1999 р. № 1-02/3; Бюлетень ВАК України. – 2000. – № 2. – С. 61-62; Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1). Наукові статті повинні мати такі необхідні елементи: постановка проблем у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які опирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки дослідження і перспективи подальших розвідок в обраному напрямку.

До редколегії журналу текст статті надсилати електронною поштою або на дискеті (назва файлу – транслітерація прізвища автора латиною) та в роздрукованому вигляді (1 примірник). Вимоги до набору:

 • роздруківка – формат А4, гарнітура – Times New Roman; кегль – 12; інтервал – 1,5;

 • електронний варіант – у редакторі Word на дискеті; а також фото автора (авторів) і коротке резюме про їх наукову діяльність (науковий ступінь та звання, коло наукових інтересів);

 • на початку кожної статті обов’язково вказується код УДК, далі українською, російською та англійською мовами: прізвище та ініціали автора (авторів), назва організації, місто, країна, назва статті, анотація (500 знаків), ключові слова. Після цього надається текст статті. У статтях обов’язкове посилання в квадратних дужках на літературні джерела (8 та більше), які перелічуються після слова “Література”, за порядком посилань на них у тексті або за абеткою. Графічний матеріал та фотокартки надаються в окремих файлах у форматах *.tif, *.pcx, *.bmp, *.cdr. Формули робляться окремим рядком за допомогою MS Equation. Діаграми – за допомогою MS Graph.

Публікація матеріалів конференції “Енерго- та ресурсозбереження і трибологія” буде здійснена в міжнародному науковому журналі “Проблеми трибології” (Problems of Tribology). Матеріали надсилаються в редакцію журналу за адресою: Україна, 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, Хмельницький національний університет, редакція журналу “Проблеми трибології”, тел. (0382) 72-81-82, Диха О.В. – д.т.н., доцент Хмельницького національного університету (ХНУ), e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду . Вимоги до оформлення статей розміщені на сайті журналу: www.tup.km.ua/science/journals/tribology.

ПРОГРАМА ФОРУМУ

1-й день

6 червня (середа)

8:00-24:00 – День заїзду, реєстрація та розміщення учасників

2-й день

7 червня (четвер)

9:30-11:00 – Перше пленарне засідання

11:00-11:15 – Перерва на каву

11:15-13:00 – Продовження пленарного засідання. Презентації форуму

13:00-14:00 – Обідня перерва

14:00-17:00 – Нарада лідерів університетів. Підписання Талуарської Декларації та Ольвійської Декларації Університетів

14:00-17:00 – Семінар “Реалізація концепції Громадської комунікативної стратегії України на шляху європейського та євроатлантичного співробітництва”

19:00-22:00 – Урочиста вечеря

3-й день

8 червня (п’ятниця)

9:30-11:00 – Друге пленарне засідання “Академічні свободи та університетська автономія: досвід університетів України, Італії, Британії, Польщі, Болгарії та Німеччини”

11:00-11:15 – Перерва на каву

11:15-13:00 – Продовження пленарного засідання

13:00-14:00 – Обідня перерва

14:00-17:00 – Конференції форуму:

Землеробські цивілізації світу: історія, археологія, етнологія, екологія, економіка, політика, право”,

Радіаційна та техногенно-екологічна безпека людини та довкілля: шляхи і заходи покращення”,

Енерго та ресурсозбереження і трибологія”

14:00-17:00 – Робота по секціях

4-й день

9 червня

(субота)

9:30-11:00 – Трете пленарне засідання. “Академічні свободи та університетська автономія: досвід університетів Америки”

11:00-11:15 – Перерва на каву

11:15-13:00 – Продовження пленарного засідання

13:00-14:00 – Обідня перерва

14:00-17:00 – Конференція та семінар форуму:

Проблеми екології: теорія і практика”,

Державне управління та державна служба в сучасних умовах державотворення в Україні”

14:00-17:00 – Робота по секціях

5-й день

10 червня

8:00

(неділя)

Від’їзд учасників

ГОЛОВИ ОРГКОМІТЕТУ

 • Суліма Є.М. – д.філософ.н., професор, член-кореспондент НАПН України, Перший заступник Міністра МОНмолодьспорту України

 • Клименко Л.П. – д.т.н., професор, ректор ЧДУ імені Петра Могили

 • Єпіфанов А.О. – д.е.н., професор, ректор ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ ОРГКОМІТЕТУ

 • Мещанінов О.П. – д.пед.н., професор, проректор ЧДУ імені Петра Могили

 • Огієнко В.І. – к.е.н., доцент, ректор Севастопольського інституту банківської справи УАБС НБУ

ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР

 • Андрєєв В.І. – к.т.н., начальник відділу докторантури та аспірантури ЧДУ імені Петра Могили

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 • Андронаті С.А. – д.х.н., професор, академік НАН України, голова Південного Наукового Центру НАН та МОНмолодьспрорту України

 • Божидарнік В. В. – д.т.н., професор, ректор Луцького національного технічного університету

 • Бойко О.Д. – д.політ.н., професор, ректор Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя

 • Бондаренко М. Ф. – д.т.н., професор, ректор Харківського національного університету радіоелектроніки

 • Вегеш М.М. – професор, ректор Ужгородського національного університету

 • Глибовець М.М. – д.ф.-м.н., професор Національного університету «Києво-могилянська академія»

 • Глузман О.В. – д.пед.н., професор, член-кореспондент НАПН України, ректор Кримського державного гуманітарного університету

 • Голубенко О.Л. – д.т.н., професор, ректор Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

 • Грабко В.В. – д.т.н., професор, ректор Вінницького національного технічного університету

 • Дадашев Б.А. – д.е.н., доцент, заступник директора Севастопольського інституту банківської справи УАБС НБУ

 • Диха О.В. – д.т.н., доцент Хмельницького національного університету (ХНУ)

 • Дудник Ю.П. – к.пед.н., перший заступник Голови Державної інспекції навчальних закладів України

 • Ємельянов В.М. – к.т.н., доцент, директор Інституту державного управління ЧДУ ім. Петра Могили

 • Каплун В.Г. – д.т.н., професор, проректор ХНУ

 • Коссак В.М. – д.ю.н., професор Львівського національного університету ім. І. Франка

 • Костенко О.М. – д.ю.н., професор, завідуючий відділом Інституту держави і права НАН України

 • Морозова І.В. – д.т.н., професор, ректор Одеського національного морського університету

 • Прокопенко І.Ф. – д.пед.н., професор, академік НАПН України, ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

 • Рижков С.С. – д.т.н., професор, ректор Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова (НУК)

 • Романовський О.Г. – д.пед.н., професор, член-кореспондент НАПН України, проректор Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (НТУ “ХПІ”)

 • Скороходов В.А. – к.т.н., професор, ректор Південнослов’янського інституту Київського славістичного університету

 • Соскін О.І. – д.е.н., професор, директор Інституту трансформації суспільства

 • Степаненко С.М. – д.т.н., професор, ректор Одеського державного екологічного університету

 • Стефанчук Р.О. – д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідуючий відділом проблем розвитку національного законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України

 • Сущенко В.М. – к.ю.н., професор НаУКМА, заслужений юрист України

 • Удод О.А. – д.і.н., професор, директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України

 • Холод Б.І. – д.т.н., професор, ректор Дніпропетровського університету економіки та права

 • Чебикін О.Я. – д.т.н., професор, ректор Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського

 • Шайгородський Ю.Ж. – д.психол.н., професор, президент Українського центру політичного менеджменту

 • Шебанін В.С. – д.т.н., професор, ректор Миколаївського державного аграрного університету

 • Юрій С.І. – д.е.н., професор, ректор Тернопільського національного економічного університету

За додатковою інформацією можна звертатися: