Do you wish to create the Association of Universities in Ukr
 
Observ
eua
4. Перелік асоціацій ВНЗ України та їх інтернет-адреси PDF Print Write e-mail

1. Міжнародна Асоціація Університетів (IAU, 1950)
http://www.unesco.org/iau/
2. Міжнародна Асоціація Президентів Університетів (International Association of Univer-sity Presidents) (IAUP, 1964)
http://www.iaups.org/
3. ЄврАзійська Асоціація Університетів (EAU, 1989)
http://www.eau.msu.ru/
4. Європейська Асоціація Університетів (EUA, 2001)
http://www.eua.be/
5. Мережа університетів країн Чорноморського реґіону (BSUN, 1997)
http://www.bsun.org.ua/
6. Європейська Асоціація Міжнародної освіти (EAIE, Маастрихт)
http://www.eaie.org/
7. Європейська Асоціація університетів безперервної освіти (EUCEN, 1991, Брістоль)
http://www.eucen.org/
8. Європейська асоціація аграрних університетів Асоціація католицьких університетів Центральної та Східної Європи (2005) Міжнародна Асоціація Україністів (МАУ, 1989)
http://www.mau-nau.org.ua/
9. Асоціація Лідерів Університетів для Сталого Майбуття (ULSF, 1990)
http://www.ulsf.org/
10. Приєднання до Телуарської Декларації “Громадянська роль та соціальна відповідальність вищої освіти” (2005)
http://www.tufts.edu/talloiresnetwork/?pid=17
11. Приєднання до Великої Хартії Університетів (Magna Charta Universitatum, 1988)
http://www.magna-charta.org/
12. Американська Рада з питань освіти (ACE, 1918)
http://www.acenet.edu/
13. Європейська Асоціація фармацевтичних факультетів (EAFP)
http://www.eafponline.org/
14. Асоціація ректорів вищих технічних навчальних закладів України Асоціація ректорів педагогічних університетів України Асоціація навчальних закладів України недержавної форми власності (1993)
http://www.ednu.kiev.ua/aeiunfp/
15. Європейська Асоціація Дистанційної Освіти (European Distance and E-Learning Network) (EDEN, 1991)
http://www.eden-online.org/eden.php
16. Українська асоціація дистанційної освіти (2000); Українська асоціація порівняльного правознавства (2006)
http://comparativelaw.org.ua/ukr4/home.php
17. Соціологічна асоціація України (1990)
http://www.sau.kiev.ua/
18. Всеукраїнська асоціація політичних наук “Освіта реґіону. Політологія, психологія, комунікації” Українська Асоціація “Комп’ютерна Медицина” (1992)
http://www.uacm.kharkov.ua/
19. Асоціація користувачів телекомунікаційної мережі і Центру Європейської інтеґрації УРАН (1997)
http://www.uran.ua/
20. Асоціація технологів-машинобудівників України Українська Асоціація Маркетингу (1997)
http://uam.in.ua/ukr/index.php
21. Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (2002)
http://www.uamdbe.org.ua/ukr/news/
22. Асоціація технічних університетів “Росія – Україна – Європейський Союз” (проект) Всеукраїнська громадська наукова організація “Експерти України”
http://experts.in.ua/
23. Консорціум університетської автономії та багато інших.