Чи вважаєте Ви за доцільне створення Асоціації Університетів України ?
 
Observ
eua
6. Літератури та інтернет-ресурси PDF Друк Написати листа

1. Брюховецький В. На шляху до автономії // Дух і література. Університетська автономія (Спеціальний випуск). – № 19. – Київ. – 2008. – С. 16-11.
2. Квіт С. Алгоритм університетського розвитку // Дух і література. Університетська автономія (Спеціальний випуск). – № 19. – Київ. – 2008. – С. 12-30.
3. Квіт С. Інноваційність як норма освітніх реформ. – № 7. – 28 лютого – 6 березня 2009.
4. Меморандум – Википедия [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Меморандум.
5. Что такое меморандум. Меморандум – это [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://chtotakoe.info/articles/memorandum_719.html.
6. Меморандум [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/16091.
7. Меморандум – Вікіпедія [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Меморандум.
8. Конвенція – Вікіпедія [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Конвенція.
9. Конвенции международные [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/15481.
10. Декларація – Вікіпедія [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Декларація.
11. Декларация – Википедия [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Декларация.
12. Декларация [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/14246.
13. Хартия (документ) – Википедия [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Хартия_(документ).
14. Хартия – Xartija [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://mirslovarei.com/content_yur/XARTIJA-6474.html.
15. Хартия – Википедия [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Хартия.
16. Академічна свобода [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://www.naiau.kiev.ua/tslc/pages/humanright/glossary/gl5/info_ukr.htm.
17. Касьянов Г. Університетська автономія в Україні: спроба практичного впровадження // Дух і література. Університетська автономія (Спеціальний випуск). – № 19. – Київ. – 2008. – С. 31-62.
18. Університетська автономія – Вікіпедія [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Університетська_автономія.
19. Автономия высшего учебного заведения – Википедия [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Автономия_высшего_учебного_заведения.
20. Мещанінов О.П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні: Монографія. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 460 с.
21. Университет – Википедия [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Университет.
22. Університет – Вікіпедія [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Університет.