Чи вважаєте Ви за доцільне створення Асоціації Університетів України ?
 
Observ
eua
Хартія PDF Друк Написати листа

Хартія Університетів України

 

Ми, президенти, ректори, проректори та віце-президенти університетів, вчені, що підписалися нижче, ті, що зібралися на Міжнародній конференції «Ольвійський форум – 2009» у Ялті, Україна, 11-14 червня 2009 року, враховуючи, що необхідність прийняття стратегії сталого розвитку людства визнана більшістю освічених людей у світі, висловлюємо надію на те, що університети, уряди та народи країн світу, як ніколи раніше, мають усвідомити провідну та відповідальну роль університетів у закладенні основ сталого розвитку світової спільноти і неможливість успіху цієї ролі без надання університетам автономії та академічних свобод, приймаємо та урочисто проголошуємо основні принципи діяльності:

 • Вважати розробку теорії та технології переходу суспільства до сталого, тобто екологічно, економічно і соціально безпечного розвитку однією з головних наукових задач університетів. Необхідною умовою є зміцнення зв’язків між природничими, економічними, політичними і суспільними науками в рамках як міждисциплінарних, так і спеціалізованих досліджень.
 • Кожний університет має визначити завдання, що стоять перед ним, з урахуванням нинішніх і майбутніх потреб суспільства, виходячи з того, що вища освіта має найважливіше значення для досягнення необхідного рівня сталого розвитку, для підвищення рівня життя і забезпечення внутрішньої і міжнародної гармонії і миру на основі прав людини, демократії, толерантності та взаємоповаги.
 • Всіма можливими легітимними засобами підтримувати та зберігати академічні свободи, тобто свободи здійснювати свою академічну діяльність у рамках, що визначені етичними правилами академічної спільноти і міжнародними стандартами, без будь-якого зовнішнього тиску:
 • вільного вибору методів та змісту освіти кожним викладачем;
 • відкритого доступу до інформації та можливості вільно підтримувати стосунки із своїми колегами у будь-якій частині світу;
 • вільного створення незалежних наукових центрів;
 • відсутності юридичного покарання за проблематичність результатів, за умов не нанесення шкоди у будь-який формі іншим членам суспільства.
 • Зробити все необхідне для забезпечення університетської автономії як форми встановлення та повсякчасного досягнення академічних свобод, що полягає у правоздатності вирішувати завдання без зовнішнього втручання з боку держави та інших суспільних сил, приймати рішення стосовно внутрішньої організації та управління, вільного розподілу фінансових ресурсів, включаючи бюджет та генерування доходів, адміністрування і встановлення власної лінії поведінки у сфері науково-дослідної роботи, освіти, викладання й інших пов’язаних з цим видів діяльності.
 • Університети закликають уряди країн світу визнати принципи університетської автономності, в тому числі:
 • академічної автономії (навчальні плани, програми та наукові дослідження);
 • фінансової автономії (право самостійно витрачати отримані кошти);
 • організаційної автономії (організаційна структура університетів);
 • автономії в області кадрової політики (найм, заробітна плата та просування по службі).

Університетам слід розвивати свою здатність виступати із застереженнями в світлі аналізу виникаючих соціальних, культурних, економічних і політичних тенденцій на основі міждисциплінарного і трансдисциплінарного підходу з приділенням особливої уваги знанню фундаментальних соціальних питань, зокрема пов’язаних із забезпеченням сталого розвитку, налагодженням міжкультурного діалогу і формуванням культури світу.

Лідери університетів, що підписалися нижче, від імені своїх університетів, беруть на себе зобов’язання зробити усе від них залежне для того, щоб кожний університет, а також зацікавлені організації, формували свою політику, спираючись на положення Великої Хартії Університетів і цієї Хартії Університетів України, що виражає одностайне бажання університетів, вільно визначене і проголошене.

Ялта, Україна, 12 червня 2009 року