Чи вважаєте Ви за доцільне створення Асоціації Університетів України ?
 
Observ
eua
Розділ 2. Мета та завдання Асоціації PDF Друк Написати листа

2.1. Асоціація утворюється з метою задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, наукових, освітніх, національно-культурних та інших спільних інтересів своїх членів, сприяння створенню правових і організаційних умов для розширення академічних свобод, університетської автономії, науки і освіти для сталого розвитку.
2.2. Основними завданнями Асоціації є:

  1. обмін досвідом, координація та організація сумісної діяльності вищих навчальних закладів та наукових інституцій у галузі удосконалення науково-дослідної, навчально-методичної, культурно-просвітницької та громадської діяльності у сфері підготовки кадрів з вищою освітою та вищою кваліфікацією, формування свідомості нової якості молодого покоління;
  2. приведення основних положень національних нормативних актів до основних положень міжнародних нормативних актів щодо академічних свобод і університетської автономії у сфері вищої освіти;
  3. задоволення та захист законних наукових, освітніх, соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших спільних інтересів своїх членів, сприяння реалізації конституційних прав і свобод громадян України, підвищення ролі особистості в громадянському суспільстві;
  4. ініціювання та проведення діяльності щодо поширення національних традицій та досягнень вищої освіти та науки України у світовому науково-освітньому просторі;
  5. організація та розширення міжнародного співробітництва членів Асоціації у галузі науково-дослідної та навчально-методичної діяльності, розробка сумісних програм та планів, спрямованих на удосконалення університетської освіти та наукових досліджень;
  6. стимулювання інноваційної діяльності, появи нових ідей, ініціатив та проектів культурного, соціального, наукового, освітнього й економічного розвитку у сфері вищої освіти України та окремих її регіонів;
  7. ефективне використання інтелектуального потенціалу членів Асоціації та сприяння забезпеченню захисту і правомірного використання об’єктів права інтелектуальної власності членів Асоціації;
  8. підготовка рекомендацій та пропозицій з питань вищої освіти, підготовки кадрів вищої кваліфікації та їх представлення на розгляд органам державної влади та управління, органам самоврядування, урядовим структурам;
  9. заохочування та координація співпраці серед членів Асоціації та сприяння їх мобільності.