Чи вважаєте Ви за доцільне створення Асоціації Університетів України ?
 
Observ
eua
Розділ 5. Кошти та майно Асоціації PDF Друк Написати листа

5.1. Джерелами надходження фінансових коштів є:

  1. щорічні членські внески членів Асоціації;
  2. пожертвування (благодійні та спонсорські внески) від юридичних та фізичних осіб у грошовій та майновій формах;
  3. безповоротні внески підприємств, організацій, фондів, фірм та громадян;
  4. майнові внески членів Асоціації;
  5. придбане Асоціацією майно;
  6. надходження від господарської та іншої діяльності підприємств і організацій, у тому числі засобів масової інформації, видавництв та підприємств, створених Асоціацією, у вигляді пасивних доходів, що будуть використовуватися на виконання статутних завдань Асоціації;
  7. надходження від участі у виконанні робіт за ґрантами, проектами та угодами;
  8. інші надходження, не заборонені законодавством України про неприбуткові організації.

5.2. Відповідно до законодавства України, Асоціація може мати у своїй власності споруди, будинки, устаткування, інвентар, кошти, земельні ділянки та інше майно, необхідне для забезпечення її статутної діяльності. Оперативно-розпорядче управління за вищевказаними об’єктами здійснює Секретаріат Асоціації.
5.3. Надходження від реалізації результатів діяльності Асоціації використовуються тільки для досягнення мети та виконання завдань, визначених Статутом та річною Програмою діяльності Асоціації, і не підлягають розподілу серед її членів.
5.4. Головним розпорядником коштів Асоціації є Президент Асоціації.