Чи вважаєте Ви за доцільне створення Асоціації Університетів України ?
 
Observ
eua
Розділ 6. Господарська та інша діяльність Асоціації PDF Друк Написати листа

6.1. З метою виконання своїх статутних завдань і досягнення мети Асоціація може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність у порядку, встановленому законодавством України, шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій, у тому числі засобів масової інформації, видавництв та підприємств, зі статусом юридичної особи.
6.2. Асоціація, створені нею установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової адміністрації та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством України.
6.3. Асоціація є неприбутковою організацією, діяльність якої оподатковується відповідно до положень Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» у частині положень про неприбуткові організації.