Чи вважаєте Ви за доцільне створення Асоціації Університетів України ?
 
Observ
eua
Розділ 7. Порядок звітності, контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності PDF Друк Написати листа

7.1. Асоціація самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з чинними нормами, подає її у визначеному порядку до органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності.
7.2. Президент, Голова Секретаріату та головний бухгалтер Асоціації персонально відповідають за ведення бухгалтерського обліку, достовірність бухгалтерської, статистичної та іншої звітності.
7.3. Асоціація зобов’язана один раз на рік оприлюднювати інформацію про джерела фінансування та напрямки їх використання.