Чи вважаєте Ви за доцільне створення Асоціації Університетів України ?
 
Observ
eua
Розділ 8. Міжнародні зв’язки і зовнішньоекономічна діяльність PDF Друк Написати листа

8.1. Асоціація здійснює міжнародне співробітництво та встановлює зовнішньоекономічні зв’язки з іноземними громадянами, навчальними закладами, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами, ґрантодавцями, фірмами, громадськими організаціями.
8.2. Основними видами зовнішньоекономічної діяльності Асоціації є:

  1. проведення спільних наукових та освітніх досліджень, проектів;
  2. подання запитів та проектів, участь у виконанні робіт за ґрантами, започаткованими фундаціями, фондами зарубіжних держав та національними організаціями, підприємствами та фірмами;
  3. послуги із дослідження і розробок у галузі освіти, техніки та технологій, економіки, природничих та комп’ютерних наук, гуманітарної та соціальної сфери, екології та ін., що складає сферу інтересів членів Асоціації;
  4. здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності, передбачених законодавством України.

8.3. Валютні та матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються Асоціацією для забезпечення її власної статутної діяльності згідно з кошторисом та законодавством України.