Чи вважаєте Ви за доцільне створення Асоціації Університетів України ?
 
Observ
eua
Розділ 10. Ліквідація та припинення діяльності Асоціації PDF Друк Написати листа

10.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, об’єднання, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації у відповідності до положень чинного законодавства України.
10.2. Реорганізація відбувається за рішенням Конференції, якщо за це проголосувало не менше двох третин від загальної чисельності Конференції. У випадку реорганізації вся сукупність майнових і немайнових прав та обов’язків Асоціації переходить до правонаступника (правонаступників).
10.3. Асоціація може бути ліквідована:

  1. за рішенням двох третин від загальної чисельності Конференції;
  2. за рішенням суду;
  3. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

10.4. У разі прийняття рішення Конференцією про ліквідацію Асоціації, ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, яка утворюється Конференцією або іншим органом, визначеним законодавством України.
10.5. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Асоціації. Ліквідаційна комісія у порядку, визначеному законодавством України, публікує повідомлення про ліквідацію Асоціації в офіційному друкованому виданні згідно з чинним законодавством України, оцінює наявне майно Асоціації, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Асоціації третім особам, а також її членам, складає ліквідаційний баланс та подає його Конференції або органу, що призначив ліквідаційну комісію.
10.6. Претензії до Асоціації задовольняються з її майна у порядку черговості та в строки, визначені чинним законодавством України.
10.7. Асоціація вважається ліквідованою з моменту внесення запису про це до реєстру об’єднань громадян.
10.8. У разі ліквідації Асоціації її активи повинні бути передані іншим неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету. Кошти і майно Асоціації у разі її ліквідації не можуть перерозподілятися між її членами.