Статут Друк

 

 

Розділ 1. Загальні положення

Розділ 2. Мета та завдання Асоціації

Розділ 3. Членство в Асоціації

Розділ 4. Структура та органи управління асоціації. Осередки.

Розділ 5. Кошти та майно Асоціації

Розділ 6. Господарська та інша діяльність Асоціації

Розділ 7. Порядок звітності,
контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності

Розділ 8. Міжнародні зв’язки і зовнішньоекономічна діяльність

Розділ 9. Внесення змін і доповнень до Статуту

Розділ 10. Ліквідація та припинення діяльності Асоціації