Члени Асоціації Університетів України Друк

Приєдналися у 2013 р.

1. Херсонський економічно-правовий інститут www.hepi.edu.ua

 

Приєдналися у 2012 р.

1. Міжнародний гуманітарно-педадогічний інститут "Бейт-Хана" www.bethana.org.ua

2. AGH University of Science and Technology www.agh.edu.pl

 

Приєдналися у 2011 р.

1. Асоціація університетів Карпатського регіону acru.uvlf.sk


Приєдналися у 2010 р.

1. Вінницький національний технічний університет www.vntu.edu.ua

2. Львівська національна академія мистецтв www.lnam.edu.ua

3. Севастопольский городской гуманитарный университет smuh.edu.ua

4. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля www.snu.edu.ua

5. Ужгородський національний університет www.univ.uzhgorod.ua

 

Приєдналися у 2009 р.

1. Вінницький національний аграрний університет www.vsau.org

2. Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України www.dasoa.edu.ua

3. Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля www.duep.edu

4. Запорізький національний університет www.znu.edu.ua

5. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка www.kspu.kr.ua

6. Коледж преси та телебачення (м. Миколаїв) www.kptv.in.ua

7. Кримський гуманітарний університет cshi.crimea.edu

8. Луганський державний інститут культури і мистецтв www.lgiki.com.ua

9. Луцький національний технічний університет lutsk-ntu.com.ua

10. Національний університет “Києво-Могилянська академія” www.ukma.kiev.ua

11. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя www.ndu.edu.ua

12. Одеська державна академія будівництва та архітектури www.ogasa.odessa.ua

13. Одеський державний екологічний університет www.odeku.edu.ua

14. Одеський національний морський університет www.osmu.odessa.ua

15. Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського www.pdpu.edu.ua

16. Приазовський державний технічний університет www.pstu.edu

17. Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського www.tdmu.edu.te.ua

18. Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій www.tisit.edu.ua

19. Тернопільський національний економічний університет www.tneu.edu.ua

20. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка www.tnpu.edu.ua

21. Український гуманітарний інститут www.ugi.edu.ua

22. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди www.hnpu.edu.ua

23. Харківський національний університет радіоелектроніки www.kture.kharkov.ua

24. Херсонський державний університет www.kspu.edu.ua

25. Хмельницький університет управління та права www.univ.km.ua

26. Чорноморський державний університет імені Петра Могили www.chdu.edu.ua