Зміст Друк

Передмова

1. Хартія Університетів України

2. Ольвійська Декларація Університетів: академічні свободи,університетська автономія, наука і освіта для сталого розвитку

3. Рамки пріоритетних дій: втілення в життя Ольвійської Декларації Університетів

4. Статут Всеукраїнської громадської освітньо-наукової організації «Асоціація Університетів України»

Післямова