Зміст Print

1. Міжнародна науково-практична конференція "Ольвійський форум - 2009: стратегії України в геополітичному просторі”

1.1. Звернення до ректорів університетів України

1.2. Кроки на шляху до укладання Хартії Університетів України

1.3. Запрошення на конференцію

1.4. Реєстраційна картка

2. Проекти Хартії Університетів України та Рамок пріоритетних дій

2.1. Хартія Університетів України “Академічні свободи, університетська автономія та освіта”

2.2. Рамки пріоритетних дій “Втілення в життя Хартії Університетів України

3. Компаративний аналіз

3.1. Співставлення положень Великої Хартії Університетів з національними нормативними актами

3.2. Співставлення положень національних нормативних актів з Хартією Університетів України

3.3. Співставлення положень Лімської Декларації, Великої Хартії Університетів та Хартії Університетів України

3.4. Співставлення положень Телуарської Декларації з Рамками пріоритетних дій

4. Перелік асоціацій ВНЗ України та їх інтернет-адреси

5. Основні визначення

6. Література та інтернет-ресурси