Зміст Друк

1. Лист Президента Спостережної Ради Великої Хартії (Magna Charta Observatory)
1.1. Оригінал англійською мовою
1.2. Переклад українською мовою

2. Скореговані проекти Хартії Університетів України та Рамок пріоритетних дій

2.1. Хартія Університетів України «Академічні свободи, університетська
автономія та освіта»

2.2. Рамки пріоритетних дій «Втілення в життя Хартії Університетів України»

3. Проект Статуту Асоціації Університетів України (таблиця)

4. Проект Положення про Осередки Асоціації Університетів України

5. Проект Положення про членські внески