Ужгородський національний університет Тернопільський національний економічний університет
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький національний технічний університет
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України
Український гуманітарний інститут
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Харківський національний університет радіоелектроніки
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського
Одеський національний морський університет
Одеський державний екологічний університет
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Коледж преси та телебачення (м. Миколаїв)
Дніпропетровський університет економіки та права Херсонський державний університет Кримський державний гуманітарний університет Севастопольский городской гуманитарный университет