Історія та сьогодення кафедри
Викладацький склад кафедри
Новини й оголошення
Навчально-методична робота:
Дисципліни філологічних спеціальностей.

Дисципліни нефілологічних спеціальностей.
Наукова робота:
Аспірантура.

Рада із захисту дисертацій.
Студентські олімпіади, конкурси, конференції
Фотогалерея кафедри
Фахові журнали он-лайн
Наукова періодика кафедри
дисципліни філологічних спеціальностей

"Історія зарубіжної літератури (ХХ ст.)"

Даний курс - завершальний в системі  літературних курсів світової  літератури, уся сукупність яких покликана забезпечити глибоке і всебічне знання загальних закономірностей світового літературного процесу. Курс “Історія зарубіжної літератури (ХХ століття)” орієнтований на студентів спеціальності «Переклад» і складається з таких розділів, як “Авангардизм і модернізм”, “Розвиток драми”, “Трансформації жанру роману”, “Повоєнна література”, “Постмодернізм у сучасній літературі”. Зважаючи на розташування України в центрі Європи, а також на перекладацький фах студентів, головна увага приділяється саме тим явищам світової літератури, які відіграли вирішальну роль у формуванні сучасної західноєвропейської цивілізації. Курс вибудовується в контексті інших нормативних дисциплін через звернення до кодових систем різних видів мистецтв та науки (музика, відео, живопис, філософія, та ін.); таким чином, дослідження розвитку красного письменства дозволяє всебічно прослідити еволюцію свідомості людини ХХ століття та її відображення у мові, що і складає головну мету курсу.
Завдання курсу:

 • познайомити студентів з основними закономірностями літературного процесу даного періоду історії світової літератури, починаючи від авангардистських та модерністських напрямків до постмодернізму та мультикультуралізму;
 • показати головні світоглядні парадигми, що визначають своєрідність культури  і  літератури ХХ століття;
 • сформувати уявлення студентів про головні етапи біографії, творчої еволюції, естетику та поетику  письменників, найважливіших і найпоказовіших для даного періоду;
 • розкрити жанрову історію світової літератури;
 • допомогти студентам освоїти твори красного письменства, відібрані для обов’язкового читання, а також навчити їх самостійно працювати з творами інших письменників, які не потрапили до обов’язкового списку.

Після завершення курсу студенти повинні знати:

 • сюжети творів світової літератури, їхню творчу історію, систему головних і другорядних дійових осіб;
 • основні факти історії (написання) творів, факти біографій письменників, а також головні історичні і культурні події, що визначили своєрідність духовної атмосфери кожного з етапів розвитку світової літератури у ХХ столітті;
 • визначення термінів, необхідних для адекватного критичного опису явищ історії літератури кожного із зазначених періодів (див. словник).

Після завершення курсу студенти повинні вміти:

 • аналізувати своєрідність стилю, жанру, композиції окремих творів, характеризувати їхні головні дійові особи;
 • аналізувати основні закономірності  літературного процесу  ХХ століття;
 • порівнювати  літературні явища всередині окремої епохи, а також різних епох і культур;
 • бачити національну своєрідність кожної літератури, що вивчається;
 • бачити зв’язок зарубіжної та української літератур як на рівні прямих контактів, так і на типологічному рівні;
 • аналізувати побутування “вічних образів” у різні епохи світової та української літератури;
 • оформлювати свої думки у вигляді наукових рефератів з поступовим переходом до оригінальних наукових праць малих форм (стаття, доповідь).

Список творів для обов’язкового читання

Література Франції

 1. Аполлінер Г. Алкоголі. Каліграми.
 2. Пруст М. В пошуках втраченого часу (На Сваннову сторону).
 3. Жид А. Фальшивомонетники.
 4. Камю А. Сторонній.
 5. Сартр Ж.-П. Нудота.
 6. Саррот Н. Золоті плоди.
 7. Роб-Грійє А. В лабіринті.
 8. Беккет С. В очікуванні на Годо.
 9. Іонеско Е. Голомоза співачка. Урок.
 10. Турньє М. П’ятниця або Лімби Тихого океану.

Література Великої Британії

 1. Вульф В. Місіс Делловей.
 2. Джойс Дж. Улісс (Епізоди 1-4, 14, 18).
 3. Еліот Т. С. Безплідна земля. Любовна пісня сера Альфреда Пруфрока. Традиція та індивідуальний талант.
 4. Лоуренс Д.Г. Коханець леді Чаттерлей.
 5. Оруелл Дж. 1984.
 6. Хакслі О. Цей дивний новий світ.
 7. Мердок А. Чорний принц.
 8. Голдінг В. Шпиль.

Німецькомовна література

 1. Брехт Б. Матінка Кураж та її діти.
 2. Гессе Г. Гра в бісер.
 3. Кафка Ф. Залізнодорожні пасажири. Правда про Санчо Пансу. Прометей.
 4. Манн Т. Доктор Фаустуc. Смерть в Венеції.
 5. Рільке Р. М. Поезії. Нові вірші. Нових віршів друга частина. Сонети до Орфея.
 6. Грасс Г. Бляшаний барабан.

Література США

 1. О’Нілл Ю. Пристрасті під в’язами.
 2. Фіцджералд Ф.С. Великий Гетсбі.
 3. Фолкнер В.. Шал і лють.
 4. Хемінгуей Е. Фієста. Канарка для дочки. Кішка під дощем.
 5. Олбі Е. Випадок у зоопарку.
 6. Доктороу. Регтайм.

Література Італії

 1. Піранделло Л. Шестеро персонажів у пошуках автора.
 2. У.Еко. Ім’я троянди.
 3. І.Кальвіно. Коли однією зимовою ніччю подорожній…

Література Іспанії

 1. Лорка Г. Поема про Канте Хондо. Циганський романсеро. Поет у Нью-Йорку. Дім Бернарди Альби.

Літератури Східної Європи

 1. В.Пєлєвін. Омон Ра.
 2. В.Єрофєєв. Москва-Пєтушкі.
 3. М.Павич. Хазарський словник. Оповідання.
 4. М.Кундера. Нестерпна легкість буття.

Літератури Латинської Америки

 1. Маркес Г.Г. Сто років самотності.
 2. Боргес Х. Оповідання.
 3. Карпентьєр А. Концерт бароко.

Іспити з навчальної дисципліни “Історія зарубіжної літератури ХХ ст.” проводяться в усній формі. Студенти отримують іспитові питання у формі білетів. Кожний білет містить 2 питання: 1) Загальне питання з історії розвитку зарубіжної літератури ХХ ст.; 2) Аналіз певного художнього твору з зарубіжної літератури ХХ ст.


Питання для підсумкового контролю (10 триместр)

 1. Естетика і менталітет ХХ ст. Основні художньо-естетичні і філософські напрямки.
 2. Загальна характеристика літератури першої половини ХХ сторіччя.
 3. Характеристика основних авангардистських шкіл. Дадаїзм. Сюрреалізм у Франції.
 4. Експресіонізм в Німеччині. Футуризм в Італії.
 5. Основні принципи творчості, сформульовані сюрреалістами, футуристами.
 6. Основні жанрові різновиди експресіонізму. Характеристика головних ідей. Історія розвитку. 
 7. Творчий шлях Е.М.Рільке. Жанрові експериментування в “Нових віршах” і “Нових віршів другій частині”.
 8. Головна тема поеми Т.С.Еліота „Безплідна земля”. Композиція твору. Часова та просторова багатоплановість поеми.
 9. Основні теоретичні постулати Т.С.Еліота стосовно художньої творчості, висловлені в есе «Традиція та індивідуальний талант».
 10. Характеристика «героя» в поезії Т.С.Еліота «Любовна пісня Дж.Альфреда Пруфрока».
 11. Творчий шлях Г.Аполлінера. Аналіз збірок “Каліграми” і “Алкоголі”.
 12. Естетика модернізму. Модернізм як культурологічна категорія і тип творчого світобачення.
 13. Модернізм в літературі Великої Британії.
 14. Питання статі і сучасне суспільство в творах Д.Г.Лоуренса.
 15. Особливості художньої мови Д.Г.Лоуренса в романі «Коханець леді Чаттерлей».
 16. Загальні риси творчості В.Вулф. Особливості ставлення В.Вулф до творчості.
 17. Роль міфу в літературі модернізму.
 18. Особливості психологізму В.Вулф в романі “Місіс Деллоуей”.
 19. Загальна характеристика творчості Дж.Джойса.
 20. Міфоцентризм роману Дж.Джойса „Улісс” (час, простір, система персонажів). Художнє новаторство Д.Джойса в романі “Улісс”.
 21. Культурне та літературне значення роману Дж.Джойса «Улісс».
 22. Англійська художня антиутопія. Своєрідність жанру.
 23. Пародійна модель „ідеального суспільства” в романі О.Хакслі “Цей дивний новий світ”.
 24. Проблематика роману Дж.Оруелла “1984”.
 25. Загальна характеристика “інтелектуального роману”.
 26. Історія нації в образі митця в романі “Доктор Фаустус” Т.Манна.
 27. Образ оповідача в романі Т.Манна «Доктор Фаустус».
 28. «Доктор Фаустус» Т.Манна як «інтелектуальний роман».
 29. Концепція світу і людини в притчах Ф.Кафки.
 30. Чинники впливу на формування свідомості та творчого методу Ф.Кафки. Автобіографічні елементи.
 31. Інтерпретаційні підходи до творчості Ф.Кафки.
 32. Проблематика роману Г.Гессе “Гра в бісер”.
 33. Ідея служіння в романі Г.Гессе «Гра в бісер». Опозиція образів Й.Кнехта та П.Дезіньорі.
 34. Специфіка художніх пошуків Г.Гессе. Життєвий та творчий шлях.
 35. Своєрідність естетики М.Пруста. Реалізація “інстинктивної пам’яті” в романі-епопеї “В пошуках втраченого часу”.
 36. Літературне новаторство М.Пруста в романі «В пошуках втраченого часу». Поняття «суб’єктивної епопеї».
 37. Характеристика головного героя  роману М.Пруста «В пошуках втраченого часу».
 38. Література “втраченого покоління”.
 39. Становлення американської літератури у ХХ столітті.
 40. Художнє новаторство Е.Хемінгуея. «Принцип айсбергу».
 41. Особливості поетики Е.Хемінгуея.
 42. Проблема «втраченого покоління» в романі Е.Хемінгуея «Фієста».
 43. Ідейно-художній аналіз роману Ф.С.Фіцджералда “Великий Гетсбі”.
 44. Південна школа в літературі США. Творчість В.Фолкнера. “Шал і лють”.
 45. Екзистенціалізм: філософія та література. Загальна характеристика.
 46. Ж.-П.Сартр. Моральний і філософський зміст образу А.Рокантена в романі “Нудота”.
 47. Поняття абсурдного світу та „людини абсурду” в теоретичних доробках та художній практиці Альбера Камю.
 48. Міфопоетика Г.Лорки. Фольклор і новаторство.
 49. Філософський театр Л.Піранделло.
 50. Основні положення естетики епічного театру Б.Брехта. Ефект очуження і засоби його створення.
 51. Драматургічне новаторство у першій половині ХХ століття.
 52. Значення драматургії Ю.О’Нілла для розвитку американського театру.

Питання для підсумкового контролю (11 триместр)

 1. Основні характеристики театру абсурду.
 2. Риси абсурдистського твору в п'єсі Семюеля Беккета „Чекаючи на Годо”. Проблема деіндивідуалізації. Мова і мовлення в п'єсі.
 3. Функція мови у п’єсах Е.Іонеско.
 4. Загальна характеристика літературного процесу другої половини ХХ століття.
 5. Взаємопроникнення елементів „серйозної” та масової літератури в пост-індустріальному суспільстві.
 6. Техніка “нового роману”. Внесок А.Роб-Грійє, Н.Саррот, М.Бютора в розвиток наступної практики постмодернізму.
 7. Особливості поетики А. Роб-Грійє в романі “В лабіринті”.
 8. Особливості поетики Н. Саррот в романі “Золоті плоди”.
 9. Новий        латиноамериканський роман. Загальна характеристика.
 10. Загальна характеристика “магічного реалізму” як напрямку літератури ХХ століття. Роман Г.Г.Маркеса „Сто років самотності”.
 11. Природа метафори в оповіданнях Х.Л.Боргеса.
 12. Загальна характеристика творчості А.Карпентьєра.
 13. Провідні теми творчості Г.Г.Маркеса.
 14. Реальність і вигадка в романі Г.Г.Маркеса „Сто років самотності”.
 15. Особливості інтертекстуальності Х.Л.Борхеса.
 16. Основні теми творчості Х.Л.Борхеса.
 17. Поетика інтертекстуальності в творчості У.Еко. Роман “Ім’я троянди”. Проблема багаторівневої інтерпретації твору.
 18. Поєднання „високих” та „низових” культурних форм в романі У.Еко “Ім’я троянди”.
 19. Наративні стратегії в романі У.Еко “Ім’я троянди”.
 20. Образ читача в романі І.Кальвіно «Коли однією зимовою ніччю подорожній…»
 21. Проблема автора в постмодернізмі.
 22. Естетика та світочуття постмодернізму.
 23. Феномен постмодернізму. Риси постмодерністської поетики. Фрагментованість, розпорошеність та децентралізація дискурсу. Трансформація традиційних наративних структур.
 24. Концепція мультикультуралізму та її зв’язок з літературним процесом у США та Великобританії.
 25. Основні напрямки розвитку літератури США у другій половині ХХ століття.
 26. Школа «чорного гумору» в літературі США.
 27. „Регтайм” Доктороу. Поетика „історичного роману”.
 28. «Мозаїчність» структури роману Доктороу «Регтайм».
 29. Основні напрямки розвитку французької літератури у другій половині ХХ століття.
 30. Міфопоетика Мішеля Турньє. Питання часу та простору в романі „П’ятниця, або Лімби Тихого океану”.
 31. Інтертекстуальність роману М.Турньє „П’ятниця, або Лімби Тихого океану”.
 32. Особливості пере-творення образів роману М.Турньє „П’ятниця, або Лімби Тихого океану”.
 33. Палімпсест як джерело постмодерністської креативності.
 34. Пошуки і продукування власної історії життя в романі П.Модіано „Вулиця Темних Лавок”.
 35. Національні варіанти літературного постмодернізму: роль традиції у формуванні постмодерністського дискурсу в літературі Великої Британії; гра з попередніми добутками культури.
 36. „Шпиль” В.Голдінга як притча про конфлікт між творчим пориванням та його втіленням. Дуалізм образу Джосліна. Своєрідність англійського варіанту сучасної притчі.
 37. Образна система та символіка роману В.Голдінга «Шпиль».
 38. Природа людини за В.Голдінгом. Роман «Володар мух».
 39. Розвиток жанру інтелектуального роману в творчості А.Мердок. Ставлення до екзистенціалізму. Аналіз роману «Чорний принц».
 40. Категорія гри як основна категорія постмодернізму.
 41. Категорія гри в романі А.Мердок «Чорний принц». Психоаналітична, інтертекстуальна, символічна інтерпретація образів.
 42. Основні напрямки розвитку літератури Німеччини у другій половині ХХ століття. Роль „Групи 47”.
 43. Слов”янський компонент в постмодерністській літературі. Творчість М.Кундери.
 44. Основні теми та засоби їх розкриття у творчості М.Павича.
 45. Ризомна основа творчості М.Павича.
 46. Інтернет як символ постмодерністської парадигми.
 47. Особливості розвитку російського постмодернізму.
 48. «Москва-Пєтушкі» В.Єрофєєва як маніфест російського постмодернізму.
 49. Опозиція людини та системи у творах В.Пєлєвіна.
 50. Ілюзії та реальність у творчості В.Пєлєвіна. Аналіз одного з творів.